Om medlemskapet

Som medlem i Näringslivsrådet ingår du i kärnan av IVAs nätverk som förutom ca 250 företagsrepresentanter på ledningsnivå består av nära 1300 svenska och utländska ledamöter i IVA. Under ett år arrangeras över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i Sverige och internationellt. Näringslivsrådet driver också flera egna nätverk, bland annat för CTO-er och digitala ledare.

I 100 år har IVA varit en mötesplats för Sveriges framtid. Det är med glädje jag ser fram emot att bidra till denna så också framåt. 

Magdalena Gerger, Vd Systembolaget och ordförande i Näringslivsrådet

Jag rekommenderar varmt att gå med i NR, främst för att få ta del av och bidra till samtal i en inspirerande kontext. Jag vet inte var jag annars skulle hitta forskning, näringsliv och politik aggregerat på det här sättet.

Jesper Johansson, Vd Talent Eye

Näringslivsrådet ger möjlighet till ett fantastiskt nätverk, men också till att bidra till att lyfta fram och få driv i frågor som är viktiga för näringslivet.

Lena Olving, Näringslivsrådets styrelse.

Medlemskapet ger bland annat:

 • Möten med andra ledande beslutsfattare
 • Seminarier om högaktuella ämnen
 • Möjlighet till deltagande i IVAs projekt
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Deltagande i IVAs och Näringslivsrådets nätverk i hela Sverige
 • Inbjudan till IVAs Högtidssammankomst
 • Tillgång till lokaler på IVA i Stockholm
 • Rabatt på IVAs Konferenscenter
 • Publikationer, rapporter, tidningen IVA Aktuellt och nyhetsbrev
 • Digital matrikel – kontaktdata till hela IVAs nätverk
 • Kostnadsfria frukostmöten med aktuella talare i Näringslivsrådets regi

Vad kostar det?

De årliga avgifterna från Näringslivsrådets medlemmar utgör en viktig del av IVAs långsiktiga finansiering, och baseras på antal årsanställda i Sverige. Dotterbolag till fullt betalande koncerner får 25 procent rabatt. Organisationer bidrar med två basbelopp per år.

1–5 = 0,10 basbelopp

6–10 = 0,25 basbelopp

11–50 = 0,5 basbelopp

51–200 = 1 basbelopp

201–500 = 1,5 basbelopp

501–1000 = 2 basbelopp

1001–5000 = 2,5 basbelopp

5001–10 000 = 3 basbelopp

Fler än 10 000 årsanställda motsvarar 3,5 basbelopp.

Basbelopp 2021: 47 600 kr.

Medlemsföretag i Näringslivsrådet representeras av Vd och av Vd utsedda personer ur ledningen. Medlemsföretag kan i tillägg utse ett fritt antal mottagare av inbjudningar etc. 

Här kan du läsa och ladda ner vår informationsbroschyr om Näringslivsrådet.

Framsida informationsbroschyr

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Ansvarig utvecklingskontoret
Telefon 070-309 22 50