Om medlemskapet

Som medlem i Näringslivsrådet ingår du i kärnan av IVAs nätverk som förutom ca 250 företagsrepresentanter på ledningsnivå består av nära 1300 svenska och utländska ledamöter i IVA. Under ett år arrangeras över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i Sverige och internationellt. Näringslivsrådet driver också flera egna nätverk, bland annat för CTO-er och digitala ledare.

Medlemskapet ger bland annat:

 • Möten med andra ledande beslutsfattare
 • Seminarier om högaktuella ämnen
 • Möjlighet till deltagande i IVAs projekt
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Deltagande i IVAs och Näringslivsrådets nätverk i hela Sverige
 • Inbjudan till IVAs Högtidssammankomst
 • Tillgång till lokaler på IVA i Stockholm
 • Rabatt på IVAs Konferenscenter
 • Publikationer, rapporter, tidningen IVA Aktuellt och nyhetsbrev
 • Digital matrikel – kontaktdata till hela IVAs nätverk
 • Kostnadsfria frukostmöten med aktuella talare i Näringslivsrådets regi

Vad kostar det?

De årliga avgifterna från Näringslivsrådets medlemmar utgör en viktig del av IVAs långsiktiga finansiering, och baseras på antal årsanställda i Sverige. Dotterbolag till fullt betalande koncerner får 25 procent rabatt. Organisationer bidrar med två basbelopp per år.

1–5 = 0,10 basbelopp

6–10 = 0,25 basbelopp

11–50 = 0,5 basbelopp

51–200 = 1 basbelopp

201–500 = 1,5 basbelopp

501–1000 = 2 basbelopp

1001–5000 = 2,5 basbelopp

5001–10 000 = 3 basbelopp

Fler än 10 000 årsanställda motsvarar 3,5 basbelopp.

Basbelopp 2021: 47 600 kr.

Medlemsföretag i Näringslivsrådet representeras av Vd och av Vd utsedda personer ur ledningen. Medlemsföretag kan i tillägg utse ett fritt antal mottagare av inbjudningar etc. 

Vill du veta mer om medlemskapet?

Fyll i dina kontaktuppgifter i  det här formuläret så hör vi av oss till dig! 

Här kan du läsa och ladda ner vår informationsbroschyr om Näringslivsrådet.

Framsida informationsbroschyr

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50