Näringslivsrådets styrelse

I styrelsen representeras den bredd av små och stora företag från olika branscher som ingår i Näringslivsrådet. Näringslivsrådets styrelseordförande ingår i IVAs presidium som också är akademiens styrelse.
202201-IVA-NR-styrelse2022-VB-1200px-C.jpg

Näringslivsrådet styrelse 2022
Ulrika Dellby, styrelsearbetare
Erik Ekudden, CTO Ericsson och vice ordförande
Magdalena Gerger, Vd Systembolaget och ordförande
Johan Hjertonsson, Vd Latour
Mohammed Homman, Vd Vironova
Jenny Larsson, Vd Hitachi Energy Sweden AB
Mikael Pawlo, Head of Growth Bokio
Maria Rankka, entreprenör och vice ordförande
Gunilla von Platen, entreprenör

Adjungerade ledamöter
Niklas Jonsson, IVA Nord
Fredrik Gustafsson, IVAs Näringslivsråd Östergötland
Marc Hoffmann, IVA Syd
Torbjörn Holmström, IVA Väst
Beatrice Kämpe Nikolausson, Linnéakademien
Lars Lindblom, Samarkand

Sittande styrelse valdes av Näringslivsrådets årsmöte den 25 november 2021.

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA. Här ingår cirka 250 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade.

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50