Näringslivsrådets styrelse

I styrelsen representeras den bredd av små och stora företag från olika branscher som ingår i Näringslivsrådet. Näringslivsrådets styrelseordförande ingår i IVAs presidium som också är akademiens styrelse.
NRStyrelse2020.jpg

Styrelsen består av

Magdalena Gerger, vd Systembolaget och ordförande

Håkan Dahlström, styrelsearbetare och vice ordförande

Mohammed Homman, vd Vironova

Johan Hjertonsson, vd Latour

Lena Olving, styrelsearbetare

Mikael Pawlo, vd Red Flag

Maria Rankka, styrelsearbetare och vice ordförande 

Lars Stugemo, vd HiQ

Adjungerade ledamöter

Marc Hoffmann, IVA Syd 

Fredrik Gustafsson, IVAs Näringslivsråd Östergötland

Lars Lindblom, Samarkand

Beatrice Kämpe Nikolausson, Linnéakademien

Torbjörn Holmström, IVA Väst 

Thomas Nilsson, IVA Nord

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Temaledare Näringsliv
Telefon 08-791 29 84