Näringslivsrådets styrelse

I styrelsen representeras den bredd av små och stora företag från olika branscher som ingår i Näringslivsrådet. Näringslivsrådets styrelseordförande ingår i IVAs presidium som också är akademiens styrelse.

Från vänster: Magdalena Gerger ordförande, Håkan Dahlström, Johan Hjertonsson, Mohammed Homman, Beatrice Kämpe Nikolausson, Lena Olving, Mikael Pawlo, Maria Rankka, Lars Stugemo, Erik Ekudden, Fredrik Gustafsson, Marc Hoffmann, Torbjörn Holmström, Lars Lindblom, Lars-Eric Aaro.

Styrelsen består av

Håkan Dahlström, styrelsearbetare och vice ordförande

Erik Ekudden, CTO Ericsson

Magdalena Gerger, Vd Systembolaget och ordförande

Mohammed Homman, Vd Vironova

Johan Hjertonsson, Vd Latour

Lena Olving, styrelsearbetare

Mikael Pawlo, Vd Red Flag

Maria Rankka, styrelsearbetare och vice ordförande 

Lars Stugemo, Senior advisor HiQ ordförande Kambi

Adjungerade ledamöter

Marc Hoffmann, IVA Syd 

Fredrik Gustafsson, IVAs Näringslivsråd Östergötland

Lars Lindblom, Samarkand

Beatrice Kämpe Nikolausson, Linnéakademien

Torbjörn Holmström, IVA Väst 

Lars-Eric Aaro, IVA Nord

Sittande styrelse valdes vid Näringslivsrådets årsmöte den 25 november 2020.

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA. Här ingår cirka 230 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Temaledare Framtidens näringsliv
Telefon 08-791 29 84