Regional verksamhet

IVAs Näringslivsråd har representanter, och arrangerar aktiviteter, på flera ställen i landet genom våra regionala noder IVA Nord, Väst och Syd samt våra samarbetspartners Linnéakademien, Samarkand2015 och IVA NR Öst.
nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash.jpg

IVA NR Öst
IVA NR Öst leds av IVA-ledamoten Fredrik Gustafsson, Professor vid Linköpings Universitet, tillsammans med en styrgrupp bestående av Lena Klasen från Polisen, Marie Ekström Trägårdh Sectra, Lena Miranda VD Linköping science park (LiSP) och Thomas Allard fd GD LFV, ledamöter från Linköpings universitet i IVAs studentråd och landshövding Carl Fredrik Graf.

IVA Öst anordnar ett antal seminarier som bjuds in till via LiSP hemsida och direkt till näringslivsrepresentanter i Östergötland. Fredrik Gustafsson är adjungerad ledamot i styrelsen för IVAs Näringslivsråd.

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv
Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen och skall verka som en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte. Akademien har valt ”Värdeskapande och hållbart entreprenörskap” som fokusområde. Linnéakademien representerar sedan 2016 IVAs Näringslivsråd i Kronobergs och Kalmar län. 

Linnéakademien bjuder bland annat in till frukost- och temamöten samt andra aktiviteter för att informera, skapa nätverk och erbjuda möjligheter till engagemang i akademiens regi i frågor som gynnar Linnéuniversitetets, näringslivets och samhällets utveckling i regionen. Representant för Linnéakademien och adjungerad ledamot i styrelsen för IVAs Näringslivsråd är Beatrice Kämpe Nikolausson. Besök Linnéakademien

Samarkand2015
AB Samarkand2015 är ett regionalt utvecklingsbolag, verksamt för Ludvika och Smedjebackens kommuner samt Region Dalarna, som samtliga är delägare av bolaget. Hitachi Energy och Ovako innehar majoritetsägande. Samarkandkretsen har ett 40-tal medlemmar från näringsliv, akademi och myndigheter. Samarkands arbete genomsyras av hållbarhet inom alla områden och ledorden är ”För ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen”.

Samarkand anordnar ett antal seminarier som bjuds direkt till näringslivsrepresentanter i Bergslagen. Bolaget leds av vd Lars Lindblom som även är adjungerad ledamot i styrelsen för IVAs Näringslivsråd. Besök Samarkand2015.

Adjungerade ledamöter till styrelsen för Näringslivsrådet i IVAs noder

IVA Väst, Torbjörn Holmström 
IVA Syd, Marc Hoffman
IVA Nord, Lars Aaro

Läs mer om IVAs avdelningar och regionala noder. 

Kontaktinformation

Catharina Jevrell
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-313 23 26