Regional verksamhet

IVAs Näringslivsråd har representanter, och arrangerar aktiviteter, på flera ställen i landet genom våra regionala noder IVA Nord, Väst och Syd samt våra samarbetspartners Samarkand2015 och IVA NR Öst.
nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash.jpg

Adjungerade ledamöter till styrelsen för Näringslivsrådet i IVAs noder

Fredrik Gustavsson, IVA NR Öst
Lars Lindblom, Samarkand
Ödgärd Andersson, IVA Väst, Zenseact
Roger Berg, IVA Syd, Saab Kockums

IVA NR Öst
IVA NR Öst leds av IVA-ledamoten Fredrik Gustafsson, Professor vid Linköpings Universitet, tillsammans med en styrgrupp bestående av Lena Klasen från Polisen, Marie Ekström Trägårdh Sectra, Lena Miranda VD Linköping science park (LiSP) och Thomas Allard fd GD LFV, ledamöter från Linköpings universitet i IVAs studentråd och landshövding Carl Fredrik Graf.

IVA Öst anordnar ett antal seminarier som bjuds in till via LiSP hemsida och direkt till näringslivsrepresentanter i Östergötland. Fredrik Gustafsson är adjungerad ledamot i styrelsen för IVAs Näringslivsråd.

Samarkand2015
AB Samarkand2015 är ett regionalt utvecklingsbolag, verksamt för Ludvika och Smedjebackens kommuner samt Region Dalarna, som samtliga är delägare av bolaget. Hitachi Energy och Ovako innehar majoritetsägande. Samarkandkretsen har ett 40-tal medlemmar från näringsliv, akademi och myndigheter. Samarkands arbete genomsyras av hållbarhet inom alla områden och ledorden är ”För ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen”.

Samarkand anordnar ett antal seminarier som bjuds direkt till näringslivsrepresentanter i Bergslagen. Bolaget leds av vd Lars Lindblom som även är adjungerad ledamot i styrelsen för IVAs Näringslivsråd. Besök Samarkand2015.

Kontaktinformation

Anna Carlsson
Projektledare
Telefon 08-791 2990