Hans Werthén Fonden

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.
gruppbilder2018-1.jpg

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande. 

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Carl-Henric Svanberg, ordförande, Marianne Feledy Werthén, Pam Fredman, Leif Johansson, Hans Stråberg, Marcus Wallenberg och Victoria van Camp (suppl). 

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2021 var öppen mellan den 12 januari och den 2 mars 2021. Beslut tas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

Kontaktinformation

Alicia Parvin
Projektledare
Telefon 08-791 29 38