Hans Werthén Fonden

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.
hw_fonden_2022_gruppbild_webb.jpg

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande. 

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Marcus Wallenberg, ordförande, Carl-Henric Svanberg, Marianne Feledy Werthén, Pam Fredman, Hans Stråberg, Victoria van Camp och Sara Mazur (suppl). 

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2022 är öppen mellan den 10 januari och den 1 mars 2022. Beslut tas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51