Hans Werthénfonden

Hans Werthénfonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.
hw_fonden_2022_gruppbild_webb.jpg

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen, helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet, är meriterande. 

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Marcus Wallenberg, ordförande, Carl-Henric Svanberg, Marianne Feledy Werthén, Pam Fredman, Hans Stråberg, Victoria van Camp och Sara Mazur (suppl). 

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthénfonden 2023 är öppen mellan den 9 januari och den 3 mars 2023. Beslut tas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

Kontaktinformation

Emelie Nord
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 55