Toppkompetens

Just nu nu pågår stora satsningar på industrin i norra Sverige, vilket innebär att efterfrågan på kompetens är stor. IVAs Studentråd vill lyfta sitt perspektiv på frågan, i egenskap av framtida och unga arbetstagare. Hur ser nuvarande och nyexaminerade studenter på alternativet att flytta till Norr- och Västerbottens län för att arbeta?

Studentrådets projekt Toppkompetens genomfördes under våren 2022, och syftade till att kartlägga och sammanställa ungas syn på att flytta till och arbeta i Norr- och Västerbottens län.

Läs mer om projektet

Kraftsamla för klimatet

I detta projekt arbetade Studentrådet med att få samtliga aktörer i samhället - företag, organisationer, myndigheter och individer, sistnämnda speciellt i sina arbetsroller, att utöva klimatledarskap.

Projektgruppen har samlat olika perspektiv på och bearbetat begreppet klimatledarskap genom att arrangera olika interaktiva seminarier och workshops med personer från olika delar av samhället.

Läs mer om projektet här

Diversity for University

Hur ser lärosätena i Sverige på begreppet mångfald? Med detta projekt ville Studentrådet bredda synen om mångfald inom högre utbildning, vilken annars ofta tenderar att stanna vid genus och etnicitet. Genom att kartlägga lärosätenas mångfaldssatsningar, lyfta goda exempel och egna tankar arbetade Studentrådet för att inspirera och pusha lärosäten till fortsatt progressivt mångfaldsarbete. En viktig slutsats var att goda samarbeten mellan utbildningsnivåerna borgar för en bred rekrytering till högskolan.

Läs mer här

En digital start på arbetslivet - Från Zoom till Teams

Föreställ dig att du som student tar examen på Zoom. Några minuter senare loggar du in på Teams för att börja din allra första arbetsdag. Detta var verkligheten för många nyexaminerade studenter under pandemiåret. Hur upplever de nyexaminerade detta och hur skiljer sig den digitala arbetsplatsen från den fysiska och hur ser förväntningarna ut på de nyutexaminerade? Detta ville Studentrådet ta reda på och skapade en guide med tips till arbetsgivare om den bästa digitala onboardingen.

Läs mer

Smart Landsbygd

Diskursen om digitaliseringens effekter på samhället paketeras ofta i begreppet Smarta städer. Däremot speglar inte det stadscenterande begreppet de samtida befolkningsströmningarna. Att digitalisera har visat sig vara inte bara en möjliggörare för ny livsstil men också nödvändigt för att kunna bemöta framtidens utmaningar. I en allt mer digitaliserad värld kommer därmed strålkastarljuset riktas mot Sveriges landsbygd. Studentrådet ställde frågan; hur utvecklingen går idag. En av slutsatserna var att om inte den nationella landsbygden digitaliseras i samma takt som i städerna riskerar teknikutvecklingen i städer springa ifrån resten av landet, och bidra till ännu större klyftor.

Läs mer här

Månadens Vera

#månadensvera var ett initiativ från IVAs Studentråd. Vi ville lyfta ingenjörskvinnor både i och utanför IVAs nätverk för att inspirera andra kvinnor till att välja en ingenjörsutbildning.

I flera intervjuer under 2018 visade vi några av de möjligheter som en ingenjörsutbildning har att erbjuda.

Januari: Lovisa Bergström Februari: Tuula Teeri Mars: Shanar Tabrizi April: Sofie Lindblom Maj: Ulrika Lindstrand Juni: Marie Ideström Juli: Karin Josefsson Augusti: Emilia Liljeström September: Charlotte Brogren