Månadens Vera

#månadensvera var ett initiativ från IVAs Studentråd. Vi ville lyfta ingenjörskvinnor både i och utanför IVAs nätverk för att inspirera andra kvinnor till att välja en ingenjörsutbildning.

I flera intervjuer under 2018 visade vi några av de möjligheter som en ingenjörsutbildning har att erbjuda.

Januari: Lovisa Bergström Februari: Tuula Teeri Mars: Shanar Tabrizi April: Sofie Lindblom Maj: Ulrika Lindstrand Juni: Marie Ideström Juli: Karin Josefsson Augusti: Emilia Liljeström September: Charlotte Brogren

Kraftsamla för klimatet

I detta projekt arbetade Studentrådet med att få samtliga aktörer i samhället - företag, organisationer, myndigheter och individer, sistnämnda speciellt i sina arbetsroller, att utöva klimatledarskap.

Projektgruppen har samlat olika perspektiv på och bearbetat begreppet klimatledarskap genom att arrangera olika interaktiva seminarier och workshops med personer från olika delar av samhället.

Läs mer om projektet här