Diversity for university

Hur ser lärosätena i Sverige på begreppet mångfald? Med detta projekt vill vi bredda synen och diskussionen om mångfald inom högre utbildning som annars ofta tenderar att stanna vid genus och etnicitet. Genom att kartlägga lärosätenas mångfaldssatsningar, lyfta goda exempel och egna tankar hoppas vi inspirera och pusha lärosäten till fortsatt progressivt mångfaldsarbete.
library-438389_1920.jpg

I den svenska skoldebatten diskuteras ofta frågor kring breddad rekrytering, men Studentrådet upplevde att det inte var särskilt ofta som frågorna diskuterades mellan representanter från olika delar av utbildningssystemet. Hur ser läget ut idag, vilka utmaningar finns och vad görs redan nu? Detta är frågor som IVAs Studentråd ställer sig och som lade grunden för projektet.  

I mars 2021 arrangerade Studentrådet genom detta projekt webbinariet "Kan alla söka till högskolan?" där frågor om just breddad rekrytering till Sveriges högre lärosäten lyftes. Webbinariet kan du se i efterhand här

De frågor som Studentrådet valde att lyfta under seminariet handlade om hur vi skapar en bra skola, vilka initiativ som gjorts för att gynna breddad rekrytering till högskola och på vilka ansvaret för att engagera till och tillgängliggöra högre utbildning vilar. 

Insikter: 

  • Goda samarbeten mellan utbildningsnivåerna borgar för en bred rekrytering till högskolan.
  • En av de viktigaste grupperna att få till högskolan är elever från studieovana hem - det är en svår grupp att nå men likväl en viktig fokusgrupp för breddad rekrytering.
  • Högskolan måste marknadsföras så att den är attraktiv för alla, oavsett bakgrund.
  • Förebilder är viktigt! Studenter kan påverka och öppna dörren till högskolan för unga som i sin vardag inte kommer i kontakt med den akademiska miljön. 
  • Grundskolan och gymnasiet har en viktig roll i att agera yrkesvägledare - Det ansvaret ska inte enbart ligga hos vårdnadshavare. 
  • Näringsliv och offentlig sektor har ett stort ansvar för egna mångfaldsinsatser för att bidra till att göra fler yrken och utbildningar attraktiva för alla. Det kan inte endast drivas av skolsystemet.
  • Bostadssituationen i en stad kan påverka val kring studier och bör inte vara begränsande för de som inte har möjlighet att ordna egen bostad. Distansundervisning och ökade möjligheter att studera från hemstaden är en viktig del i arbetet för breddad rekrytering. 

Kontakta gärna studentrådet vid frågor kring projektet: studentradet@iva.se