En digital start på arbetslivet - Från Zoom till Teams

Målet med detta projekt är att ta tempen på hur nyexaminerade upplever onboarding-processer på arbetsmarknaden i nuvarande situation. IVAs Studentråd vill med detta kunna blicka framåt och se vad som funkar bra och vad som kan bli bättre, en “best practice”-undersökning.

Med detta vill studentrådet skapa en plattform för diskussion mellan nyexaminderade och arbetsgivare och vara rösten för alla som just nu tar sina första stapplande steg in i karriären.

För att åstadkomma detta så håller studentrådet cirka 20 stycken kvalitativa intervjuer med nyanställda inom olika branscher. Detta för att ta reda på hur de har upplevt sin onboardingprocess och vad som har varit bra respektive dåligt med den.