En digital start på arbetslivet - Från Zoom till Teams

Föreställ dig att du som student tar examen på Zoom. Några minuter senare loggar du in på Teams för att börja din allra första arbetsdag. Detta har varit verkligheten för många nyexaminerade studenter under pandemiåret. Hur upplever de nyexaminerade detta och hur skiljer sig den digitala arbetsplatsen från den fysiska och hur ser förväntningarna ut på de nyutexaminerade? Detta ville vi i projektgruppen En digital start på arbetslivet ta reda på. Med projektet ville vi uppmärksamma de nyexaminerades unika situation och skapa en guide med tips till arbetsgivare om den bästa digitala onboardingen.
IMG_6386 (2).JPG

Under pandemin har förändringar skett till följd av att stora delar av befolkningen plötsligt jobbat hemifrån. Hur detta påverkar olika grupper varierar och i och med nyexaminerades särskilt utsatta position har vi valt att avgränsa projektet till de dessa, som ska börja sin första arbetstid under helt nya, digitala förutsättningar.

Inom projektet intervjuades ett 20-tal nyutexaminerade studenter, främst civilingenjörer om deras upplevelser och reflektioner kring den digitala onboardingen. Under intervjuprocessen använde sig projektgruppen av en stor variation av nyexaminerade från olika stora på företag och kompetensområden.

Projektets mål
Målet med projektet var att hitta tips och lösningar för att förbättra onboardingen på företag med en digital omställning. Inställningen var att fokusera på att få nyexaminerades röster att bli hörda och skapa diskussioner runt detta.

Resultatet
Resultatet av projektet är en guide som vem som helst kan ta del av. Guiden är indelad i fyra delar som beskriver de olika aspekter av att introduceras till en ny arbetsplats digitalt. Efter varje del finns en checklista som sammanfattar tipsen på ett lättillgängligt sätt. Guiden hittar ni nedan:

Ladda ner

För mer information eller frågor om projektet kontakta gärna oss i projektgruppen på: studentradet@iva.se 

Projektgruppens medlemmar:

  • Hanna Brouillette, Mälardalens Högskola
  • Maria Gunnarsson, Lunds Tekniska Högskola
  • Mette Barten, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet
  • Emelie Detert, Linköpings Universitet