Jämlikhetsranking av svenska lärosäten

Jämlikhet på våra svenska lärosäten är en grundsten för främjad jämlikhet i arbetslivet, forskning och för samhället i stort. Med detta projekt tar vi nu plats i debatten genom att sprida en kunskapsbaserad jämförelse mellan lärosätenas jämlikhetsarbete. Hur arbetar lärosätena i dagsläget med jämlikhetsfrågor och hur kan lärosätena lära av varandra? Tillsammans för att skapa lika förutsättningar för alla!
studentradet_jamlikhet.jpg

Fokus i projektet kommer vara att studera hur lärosätena arbetar med att öka jämlikheten bland personal, studenter och fakultet. Med hjälp av datainsamlingen och rankinglistan tydliggörs skillnader mellan lärosätenas jämlikhetsarbete för potentiella studenter, nuvarande studenter samt beslutsfattare på lokal och nationell nivå.

Mål

Jämlikhetsrankingen ska syfta till att sprida information kring lärosätenas nuvarande jämlikhetsarbete. Målet är i sin tur att motivera ett fortsatt förbättrings- och förändringsarbete på lärosätena.

För mer information eller frågor om projektet kontakta gärna oss i projektgruppen på: studentradet@iva.se

Projektgruppens medlemmar

  • Andreas Månsson, Högskolan i Borås
  • Hjalmar Åhman, Lunds Tekniska Högskola
  • Spencer Robild, Handelshögskolan i Stockholm