Projekt 2020

Diversity for university

Hur ser lärosätena i Sverige på begreppet mångfald? I detta projekt vill Studentrådet bredda synen och diskussionen om mångfald inom högre utbildning som annars ofta tenderar att stanna vid kön. Genom att kartlägga lärosätenas mångfaldssatsningar, lyfta goda exempel och egna tankar hoppas vi inspirera och pusha lärosäten till ett fortsatt progressivt mångfaldsarbete.

 

En Digital Start på Arbetslivet - Från Zoom till Teams

Målet med detta projekt är att ta tempen på hur nyexaminerade upplever onboarding-processer på arbetsmarknaden i nuvarande situation. IVAs Studentråd vill med detta kunna blicka framåt och se vad som funkar bra och vad som kan bli bättre, en “best practice”-undersökning. Med detta vill studentrådet skapa en plattform för diskussion mellan nyexaminderade och arbetsgivare och vara rösten för alla som just nu tar sina första stapplande steg in i karriären. För att åstadkomma detta så håller studentrådet cirka 20 stycken kvalitativa intervjuer med nyanställda inom olika branscher. Detta för att ta reda på hur de har upplevt sin onboardingprocess och vad som har varit bra respektive dåligt med den. Efter detta så presenteras resultatet på ett eller flera sätt. De förslag som ligger uppe nu är att hålla i ett panelsamtal eller i en workshop för att skapa diskussion. Studentrådet har även funderat på att skapa en “best practice”-handbok för arbetsgivare och arbetstagare som ger verktyg för en lyckad onboardingprocess.

 

Smart landsbygd:

Studentrådet anser att det är viktigt att säkra kompetensförsörjning i hela landet och skapa förutsättningar för livskraftigt företagande och offentlig sektor inom alla kommuner i Sverige.

Syftet med projektet Smart landsbygd är att förstå och sprida identifierade och gemensamma utmaningar som Sveriges kommuner har för att skapa förutsättningar för att kunna digitalisera den nationella landsbygden.

Målet med projektet är att skapa en debatt kring de utmaningar som Sveriges landsbygdskommuner har idag, speciellt utmaningar som kopplar till teknikutveckling och digitalisering. Vi vill även så ett frö hos studenter om att de kan skapa sig karriärer på landsbygden. Därmed vill vi nå ut till en bred målgrupp av exempelvis företag, politiker och IVA-ledamöter som tar med sig tanken om att bättre utnyttja dagens innovationer till svårigheter som landsbygden möter så att hela Sverige kan leva smart.