Smart landsbygd

Studentrådet anser att det är viktigt att säkra kompetensförsörjning i hela landet och skapa förutsättningar för livskraftigt företagande och offentlig sektor inom alla kommuner i Sverige.

Syftet med projektet Smart landsbygd är att förstå och sprida identifierade och gemensamma utmaningar som Sveriges kommuner har för att skapa förutsättningar för att kunna digitalisera den nationella landsbygden.

Målet med projektet är att skapa en debatt kring de utmaningar som Sveriges landsbygdskommuner har idag, speciellt utmaningar som kopplar till teknikutveckling och digitalisering. Vi vill även så ett frö hos studenter om att de kan skapa sig karriärer på landsbygden. Därmed vill vi nå ut till en bred målgrupp av exempelvis företag, politiker och IVA-ledamöter som tar med sig tanken om att bättre utnyttja dagens innovationer till svårigheter som landsbygden möter så att hela Sverige kan leva smart.