Toppkompetens - Att flytta norrut behöver inte vara raketforskning

Att det just nu pågår stora satsningar på industrin i norr, är svårt att ha missat. I takt med denna utveckling skapas allt fler arbetsmöjligheter. Frågan om hur den kompetensförsörjning som krävs ska gå till har flitigt diskuterats. Nu vill vi lyfta vårt perspektiv som framtida och unga arbetstagare. Vad har nuvarande och nyexaminerade studenter för åsikter om att flytta till och arbeta i Norr- och Västerbottens län?
studentradet_norrsken.jpg

Det spekuleras att kompetensen kommer att komma främst från utlandet. Detta är inget problem i sig, men det är intressant att undersöka svenska nuvarande och nyexaminerade studenters benägenhet och vilja att bli en del av de aktuella industrisatsningarna i norr. Med hjälp av detta projekt tydliggörs vad unga arbetstagare värderar vid val av arbetsort och arbetsgivare.

Mål

Målet med projektet är att klargöra nuvarande och nyexaminerade studenters nuvarande åsikter om att flytta till och arbeta i Norr- och Västerbottens län samt vilka faktorer som är viktiga för att de ska tänka sig detta. Med dessa åsikter som grund arrangeras ett panelsamtal där representanter från lokala företag och politiker bjuds in.

Pågående undersökning bland studenter

Studentrådet genomför just nu en enkätstudie riktad till studenter. Vi vill ge studenterna en chans att ta plats i debatten genom att undersöka deras syn på att flytta till, eller stanna kvar, i Norrbottens och Västerbottens län för att arbeta.

Nu samlar vi därför in data genom en enkät, som tillsammans med intervjuer kommer att ligga till grund för bland annat ett panelsamtal till våren 2022 med lokalpolitiker och företag i norr.

Är du student? Stort tack på förhand om du vill medverka i vår undersökning och fylla i enkäten! 

Till enkäten 

För mer information eller frågor om projektet kontakta gärna oss i projektgruppen på studentradet@iva.se

Projektgruppens medlemmar

  • Mette Barten, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Evelina Dannert, Kungliga Tekniska högskolan
  • Emelie Detert, Linköpings universitet
  • William Eulau, Uppsala universitet
  • Louise Karsten, Lunds tekniska högskola
  • Estelle Lohm, Linköpings universitet