En mötesplats för Sveriges framtid

I 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från mer än 1 200 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

IVA finansieras genom bidrag från näringslivet, projekt- och statsanslag.

Vision

IVAs vision är ”Teknologi i mänsklighetens tjänst”. IVAs övertygelse är att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggande vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre förutsättningar till ett gott liv.

De drygt 1000 svenska ledamöterna är fördelade på tolv avdelningar inom olika teknik- och ekonomiområden: Maskinteknik, Elektroteknik, Samhällsbyggnad, Kemiteknik, Bergs- och materialteknik, Företagande och ledarskap, Teknikens grunder och gränsområden, Skogsnäringens teknik, Ekonomi, Bioteknik, Utbildning och forskning samt Informationsteknik.

Läs mer om akademien

Uppdrag

IVAs uppdrag och ambition är att bidra till samhällets utveckling med kunskap och förnuft samt sakliga och rationella resonemang.

IVA bedriver en rad projekt och arrangerar seminarier över hela landet som är avgiftsfria och öppna för alla. IVA samlar framstående ingenjörer, ekonomer, forskare och entreprenörer samt ledare inom näringsliv och offentlig sektor som generöst delar sitt intellektuella kapital, och vars engagemang vilar på erfarenhet och kompetens. För sina ledamöter är IVA en berikande och inspirerande mötesplats, och en plattform för att med vetenskaplig förankring utöva sitt samhällsengagemang.

I samband med hundraårsjubileet 2019 fastslog IVA ny strategi. Den beskriver akademiens gemensamma syn på hur vi tillsammans kan och vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, och hur vi kan hjälpa att bygga en bättre värld.

Förankring i näringslivet

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet. Medlemmarna - företag och organisationer från privat och offentlig sektor - är en viktig del av IVA.

Näringslivsrådet är en del av IVA. Här ingår cirka 230 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade.

Den starka förankringen i näringslivet är en förutsättning för akademiens verksamhet. Medlemmarnas kompetens och erfarenhet bidrar starkt till akademiens utveckling. Samtidigt utgör de årliga avgifterna från Näringslivsrådets medlemmar en viktig del av IVAs långsiktiga finansiering.

För medarbetarna i de företag och organisationer som är medlemmar finns många möjligheter att delta i IVAs verksamhet. Därmed kan de utveckla den egna kompetensen och påverka frågor inom bland annat närings-, utbildnings- och forskningspolitik. Möjligheterna till kunskaps- och erfarenhetsutbyte utanför det egna företaget och den egna branschen är stora.

Läs mer om IVAs Näringslivsråd

Bygger broar

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. En oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik.

IVA skapar kontaktytor mellan olika kompetensområden, mellan regioner och över landsgränser. Det är i mötet mellan människor som nya idéer och kunskap växer fram.

Under ett år samlas IVAs  nätverk vid över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i hela Sverige och utomlands.

Här hittar du alla kommande event

Tar ställning

IVA påverkar samhällsutvecklingen genom att driva en saklig debatt utifrån en vetenskaplig grund. Sveriges konkurrenskraft och hållbar utveckling är centrala frågeställningar.

Projekten är viktiga delar av verksamheten och löper över flera år.  De präglas av en blandning av möten, seminarier, studieresor, rapporter och debatter. Projekten fungerar därför som en katalysator och plattform för ny kunskap – där processen är minst lika viktig som slutprodukten.

Läs mer om IVAs projekt