Verksamhet över hela Sverige

Akademien arrangerar varje år över 100 möten över hela landet som är öppna för alla och kostnadsfria.

Vid  frukostmöten, seminarier och konferenser diskuteras aktuella samhällsfrågor. IVAs projekt drar också nytta av olika möten för att förankra förslag och få inspel till projektets frågeställningar.

Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund är noder i IVAs nationella nätverk. I Stockholm finns IVAs kansli och konferenscenter. På övriga orter ansvarar en styrelse för verksamheten med stöd från kansliet.

I styrelserna ingår ledamöter och minst en representant från Näringslivsrådet, alla med regional förankring:

 

IVA Nord

Erik Höglund (ordförande), Lars-Eric Aaro (vice ordf.), Stina Blombäck (vice ordf.), Lennart Elfgren (sekr.), Thomas Nilsson, Markus Petäjäniemi, Hans Adolfsson, Anders Fällström, Katja Lepola, Katarina Kolar. Studentrådets representanter: Clara Danielsson, Amanda Vikström, David Amoev.

 

IVA Väst

Marianne Dicander (ordförande),  Malin Persson (vice ordförande), Håkan Simonsen (vice ordförande), Gustaf Wahlström (sekreterare), Ingvar Andersson, Sofia Börjesson,  Lena Smedby-Udesen, Johan Woxenius, Hasse Johansson, Anna Holmberg (adjungerad), Michel Westher (adjungerad) och Linda Wäppling (adjungerad).

 

IVA Syd

Per Eriksson (ordförande), Sven Mattisson (vice ordförande), Judith Melin (vice ordförande), Sarah Fredriksson, Thomas Laurell, Mats Benner, Anna Bertilson, Marc Hoffmann och Patrik Gustafsson (adjungerad), Jan Westberg (sekreterare)