Prins Daniels Fellowship

Att fler vågar ta steget att starta eget företag är viktigt för svensk konkurrens- och innovationskraft. Prins Daniels Fellowship ska inspirera unga till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer med ambitionen att se sitt företag växa.
prinsdaniel-13.jpg

Många unga avstår från att starta företag på grund av rädslan för att misslyckas. Det är mot denna bakgrund som Prins Daniels Fellowship initierades. Visionen är att bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en tillåtande attityd till risktagande och misslyckande. Målsättningen är att fler unga ska våga ta steget att starta eget och att främja utveckling och tillväxt hos unga entreprenörer.

I projektet ingår ett mentorprogram för unga entreprenörer och besök på gymnasieskolor samt högskolor och universitet där kända entreprenörer tillsammans med Prins Daniel låter unga vara med i diskussionen om entreprenörskap. Projektet anordnar också ett nätverksbyggande event varje år, Prins Daniels entreprenörsdag.

Sedan den ekonomiska krisen 2008 har rädslan att misslyckas trendmässigt ökat och ligger nu på en nivå runt 40 procent av befolkningen. Detta hindrar många från att ta steget till entreprenörskap. Global Entrepreneurship Monitor, 2016

 

Inspiratörer från näringslivet

Unga människor inspireras av goda exempel och förebilder. Därför har projektet samlat en grupp framstående entreprenörer som deltar i projektet som inspiratörer. Dessa personer engagerar sig i projektet genom att dela med sig av egna erfarenheter, inspiration och konkreta tips i syfte att motivera unga att våga ta steget att starta eget företag. 

 

Om inspiratörerna  

Mentorprogram för unga entreprenörer med tillväxtambitioner

Prins Daniels Fellowships mentorprogram för unga entreprenörer syftar till att stimulera tillväxt hos unga företag. Att nystartade företag ges rätt förutsättningar för kunna växa sig stora är avgörande för Sveriges framtid.

I mentorprogrammet får ett antal utvalda drivna entreprenörer möjlighet att under två år få stöd och hjälp att utveckla sitt företag av en handplockad mentor från det svenska näringslivet. Vid sidan av mentorskapet arrangeras företagsbesök, föreläsningar och andra aktiviteter som kan stimulera entreprenörerna till nästa steg i företagsutvecklingen.

Hösten 2017 antogs elva nya företag till mentorprogrammet. 

Nästa ansökningsomgång till mentorprogrammet öppnar våren 2019. 

 

Om mentorprogrammet 

Inspirationsbesök på skolor och universitet

Att prata om vad det innebär att vara entreprenör och hur man går tillväga för att realisera en affärsidé är viktigt för att få fler unga att göra verklighet av sina entreprenörsdrömmar. Tillsammans med tre av våra inspiratörer besöker Prins Daniel och IVA varje år ett flertal gymnasieskolor och högskolor/universitet i Sverige för att föreläsa och samtala om entreprenörskap.

Prins Daniels Entreprenörsdag

Varje år bjuds ett hundratal drivna, unga entreprenörer in till Prins Daniels entreprenörsdag, som hålls på IVA i Stockholm. Syftet med dagen är att inspirera unga entreprenörer, bygga nätverk och gemensamt diskutera erfarenheter och upplevelser av att vara entreprenör. Tidigare talare på entreprenörsdagen har bland annat varit Martin Lorentzon, Cristina Stenbeck, Filip Tysander och Niklas Zennström.

Läs mer om Prins Daniels Entreprenörsdag 2018

Organisation

Projektets styrgrupp består av Marcus Wallenberg (ordf.), Prins Daniel (hedersordf.), Hovmarskalk Karolin A. JohanssonCarl BennetJohan Skarborg och Johan Weigelt (IVA).

Projektledare: Jenny Nordlöw (IVA)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien driver projektet i samverkan med Prins Daniel med stöd från Ingvar Kamprad, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.