Ambient Sweden

Sverige har mycket att vinna på att vara en framstående internetnation. Internet integreras allt mer i såväl vardag som arbetsliv, inte bara i Sverige utan världen över. För att bevaka att vi behåller en ledande position behöver vi ha en god uppfattning om våra styrkor och svagheter inom området. 
ambient-sweden-16x9.jpg


Läs slutrapporten 

 

Projektet Ambient Sweden drevs under åren 2009-2010 och gick ut på att både säkra och flytta fram Sveriges positioner inom framtidens internet. Det handlade om att utifrån nuläget och de senaste forskningsrönen prioritera och se till att ansvariga organisationer och individer genomför nödvändiga åtgärder för att Sverige år 2015 skall vara en ledande Internetnation.

För att lyckas krävdes samverkan mellan ett antal aktörer. I Ambient Sweden samverkade forskare från universitetsvärlden med experter från användar- och operatörssidan.

Projektet drevs i sex spår: nya möjligheter för företag och offentlig sektor, gemensamma plattformar för tjänster och infrastruktur, utveckling inom skola och arbetsliv, forskning och innovation, internationell profilering och inte minst tillit och fungerande regler och lagar.

I slutrapporten ICT for Sweden hittar man följande rekommendationer:

Vi vill att internet ska vara en del av skolan.

Vi vill ha bättre fungerande regler och lagar som ger ökad tillit, och därmed bättre användning och utväxling av internet.

Vi vill ha effektivare förvaltning i stat, landsting och kommuner.

Vi vill att EIT ICT Labs spelar en central roll för att positionera Sverige som en ledande it-nation.

Vi ser ett behov av ytterligare offensiva investeringar i infrastruktur för internet

Vi vill ha en blomstrande marknad för tjänsteleverantörer

Ordförande var: Staffan Truvé

Finsnsiärer: Ericsson, ComHem, HiQ, Internet Society Sweden Chapter (ISOC-SE), TDC, Telenor, TeliaSonera, 3, Kommunikationsmyndigheten PTS och Vinnova

Publicerat