Aspekter på energi

Allt oftare läser vi larmrapporter om klimathot, global uppvärmning och den påverkan som koldioxid och övriga växthusgasutsläpp får på vår miljö. Vi läser även om kommande oljebrist, men vet inte säkert när.
aspekter-pa-energi.png

Energiförsörjning, energianvändning och energiberoende är centrala frågor för vår välfärd och debatteras flitigt både i medierna och inom politiken – samtidigt är det frågor som är svåra att få grepp om.

Oavsett om vi är unga eller gamla, lekmän eller forskare, politiker eller näringslivsrepresentanter behöver vi samlad och saklig information – utan ideologiska eller mediala vinklingar. Ökad kunskap, saklig debatt och diskussion bidrar till att finna de bästa lösningarna inför framtiden.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Energi- och Miljöråd och Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott har tillsammans tagit initiativ till projektet Vetenskap och vardag - aspekter på energi.

Målet med projektet är att ur ett vetenskapligt perspektiv sprida kunskap om energifrågor i ett större sammanhang.

Ett viktigt motiv till projektet var insikten att frågorna om energi och energiförsörjning under överskådlig tid kommer att vara en ödesfråga både för Sverige och världen i övrigt. Ett annat motiv var övertygelsen om att forskare och ingenjörer har en viktig uppgift i att bidra till hållbara lösningar.

Vi vill bidra med en samlad kunskap om energifrågornas stora betydelse på ett sätt som både ökar ditt engagemang och tydliggör de utmaningar vi står inför. Det har vi först och främst gjort genom att skriva en bok om energi, en bok som fått mycket uppskattning och stor efterfrågan. Sedan projektet startade 2005 har Energi - möjligheter och dilemman producerats, publicerats och distribuerats i närmare 50 000 exemplar. Läs mer om Energiboken här.

Då lärare efterfrågat kompletterande material har en fortbildningsdag för lärare arbetats fram och genomförst i samarbete med Vetenskapscenter och Science Centers. Läs mer om fortbildningsdagen under nyheter längst ned på sidan.

För läsåret 2014/2015 planerar vi att, i samarbete med NTA, arbeta fram klassrumsexperiment av energiteknisk karaktär med kompletterande lärarhandledningar som innehåller både teori och didaktik. Experimenten är demonstrationsexperiment som lärarna själva kan genomföra i klassrummen. mer information om klassrumsexperimenten kommer senare.