Styrgrupp och arbetsgrupper

Styrgrupp

Håkan Buskhe, vd FAM AB (styrgruppens ordförande)

Erik Ekudden, CTO Ericsson

Patrik Fältström, Technical Director Netnod

Pontus Johnson, professor KTH

Lena Klasén, forskningsdirektör,Polismyndigheten

Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen

Charlotte Lindgren, chef Cyberverksamheten FRA

Anne-Marie Eklund-Löwinder Amelsec

Jan Nygren, IVA-ledamot avdelning Utbildning och forskning

Staffan Truvé, forskningsdirektör Recorded Future

 

Arbetsgrupp 1. Styrning, samverkan och ansvarsfördelning                                            

Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen (ordförande)

Johan Andersson, Trafikverket

Annika Avén, SOFF

Peter Göransson, Svenska Bankföreningen

Karl Lallerstedt, Svenskt Näringsliv

Mats Nilsson, Ericsson AB

Mats Nordqvist, Teracom Group

Jan Nygren, ledamot IVAs avdelning för Utbildning och forskning

Margareta Palmqvist, MSB

Amanda Renström, Försvarsmakten

Fredrik Sand, TechSverige

Carl Fredrik Wettermark, Utrikesdepartementet

Jan Westberg, IVA (delprojektledare)             

                

Arbetsgrupp 2: System, teknik och beteenden                                         

Patrik Fältström, Netnod (ordförande)

Kristina Blomqvist, Vattenfall

Fredrik Börjesson, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must

Thomas Dahlbeck, Internetstiftelsen

Daniel Fäldt, Saab

Magnus Jacobson, Svenska Bankföreningen

Ulrik Janusson, Scania CV

Lena Klasén, Polismyndigheten

Camilla Lundahl, Avanza

Peter Lorincz, SKF

Simin Nadjm-Tehrani, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet

Mats Nilsson, Ericsson AB

Jan Smith, SNUS

Staffan Truvé,  Recorded Future AB

Per Hjertén, IVA (projektledare)

                                                     

Arbetsgrupp 3: Kunskap och kompetensförsörjning                                

Pontus Johnson, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Nils Alenius, Säkerhetspolisen

Annika Andreasen, Svenska institutet för standarder, SIS,

Martin Bergling, RISE

Arvid Kjell, Försvarets Radioanstalt

Eva Listi, Systembolaget

Patrik Sandgren, Teknikföretagen

Tommy Schönberg, Vinnova

Mikael Schönström, Försvarets Materielverk (FMV)

Daniel Wengelin, Saab

Staffan Eriksson, IVA (delprojektledare)

Kontaktinformation

Per Hjertén
Projektledare
Telefon 073-712 32 86