Röster om framtidens välfärd

Vi har intervjuat fem medlemmar i styrgruppen om hur digital teknik kan utveckla framtidens välfärd. Ta del av deras reflektioner kring kompetensutveckling, arbetsmiljö, digitaliseringens möjligheter, hur visioner ska bli till verklighet och nödvändigheten av ett starkt ledarskap. Använd dem gärna som inspiration i din verksamhet.
202206-IVA-Digitalisering-Kollage-1200px.jpg

Peter Larsson, ordförande i projektets styrgrupp, Regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. IVA-ledamot i avd. XI, Forskning och utbildning.

Therese Svanström, ordförande, TCO

Peyman Vahedi, utvecklingschef, Härnösand Energi & Miljö, tidigare rektor Ådalsskolan Kramfors kommun

Ann Söderström, sjukhuschef, Carlanderska sjukhuset

Johnie Berntsson, verksamhetskonsult digitalisering, tidigare CIO Sahlgrenska universitetssjukhuset och avdelningschef vårdens digitalisering Västra Götalandsregionen

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06