Styrgrupp, arbetsgrupper och projektledning

Styrgrupp

Peter Larsson, ordförande, seniorrådgivare Sveriges ingenjörer (Avd XI, Forskning och utbildning)

Bettina Kashefi, tidigare chefekonom Svenskt Näringsliv

Ylva Hambraeus Björling, ordförande Internetstiftelsen (Avd XII, Informationsteknik)

Mai-Lis Hellénius, professor Karolinska institutet  (Avd X, Bioteknik)

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, ämnesföreståndare rättsinformatik, Stockholms universitet (Avd XII, Informationsteknik)

Therese Svanström, ordförande TCO

Ann Söderström, sjukhuschef, Calanderska sjukhuset

Håkan Sörman, ordförande Karolinska universitetssjukhuset (Avd VI, Företagande och ledarskap)

Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan, Kramfors

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige (Avd XII, Informationsteknik)

Patrik Sundström, Chief Digital Officer SKR

Johnie Berntsson, verksamhetskonsult digitalisering, tidigare CIO Sahlgrenska universitetssjukhuset och avdelningschef vårdens digitalisering Västra Götalandsregionen, adjungerad

Maria Gunnarsson, IVAs Studentråd, Lunds tekniska högskola, adjungerad

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv, adjungerad

Arbetsgrupper

Datalagring, utbyte, innehåll, kvalitet och säkerhet:

Ylva Hambraeus Björling, arbetsgruppens ordförande

Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan, Kramfors kommun

Håkan Gustavsson, utredare arbetsmarknad, TCO

Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef, RISE

Nils Ackerholm, Operations Manager for Cloud Services, Sectra Imaging IT Solutions AB

Cristina Petrescu, CEO för Sodexo Healthcare & Education Nordics

Siren Hofvander tidigare projekt, konsult IT-säkerhet, bl a tidigare CSO på MinDoktor

Mats Hälldahl, Blockchain lead, ATEA

Sofia Tullberg, chef för sektionen för data och analys vård- och omsorgsavdelning, SKR

Lars Lindsköld, Senior Advisor Healthcare at AI Innovation of Sweden och Vårdens digitalisering, Västra Götalandsregionen

Maria Fast, Enheten för säkerhet och beredskap, Västra Götalandsregionen

Beslutsstrukturer/beslutskapacitet:

Håkan Sörman, ordf. Karolinska Universitetssjukhuset

Elin Wihlborg, professor statsvetenskap, Linköpings universitet

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt näringsliv

Håkan Gustavsson, utredare arbetsmarknad, TCO

Torbjörn Larsson, associate professor statsvetenskap, Stockholm universitet,

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå

Åsa Bellander, direktör Region Västernorrland

Anders Haesert, utbildningsdirektör AcadeMedia EdTech

Matz Nilsson, förbundsordförande Skolledarna

Roger Molin, fristående konsult, tidigare mångårig chef på SKR och nationell samordnare

Juridik:

Cecilia Magnusson Sjöberg, arbetsgruppens ordförande

Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm

Stefan Larsson, lektor och docent i teknik och social förändring, Lunds universitet

Daniel Akinine, Nationell teknikchef, Microsoft

Maria Jacobsson, rättschef, E-hälsomyndigheten

Hälsa, prevention och framtidens välfärd:

Mai-Lis Hellenius, professor, gruppens ordförande

Marita Friberg, utredare, Folkhälsomyndigheten

Kristina Höök, professor, KTH

Christer Norström, CEO, ABB Industrigymnasium

Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen

Projektledning

Linda Olsson, projektledare

Jan Westberg, delprojektledare och kommunikationsansvarig

Eva Lagerblad, koordinator

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06