Entreprenörskaps-akademien

Svenska Entreprenörskapsakademien vill förbättra förutsättningarna för entreprenörskap i Sverige. Vi arbetar tillsammans med befintliga entreprenörer, forskare och andra aktörer för att stärka konsten, kulturen och klimatet för entreprenörskap. Konkret handlar det om att öka kunskapen om entreprenörskap och entreprenöriella förmågor, påverka attityder och bidra till att förbättra policy och regelverk.

Vision

Sverige har ett internationellt konkurrenskraftigt entreprenörsklimat och en tillåtande kultur som främjar entreprenörskonsten.  

Aktiviteter

Svenska Entreprenörskapsakademien är en nationell samlingspunkt för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och policyutveckling för främjande av entreprenörskap i Sverige. Vi arbetar för att tillsammans med entreprenörer och andra aktörer stimulera till framgångsrikt entreprenörskap och fler entreprenörer i Sverige, genom att:

  • Samla och sprida relevant forskning och beprövad erfarenhet om entreprenörskap.
  • Verka för att entreprenörskap finns med genom hela utbildningssystemet.
  • Verka för en mer positiv attityd till entreprenörskap i breda lager av samhället.

Vi arrangerar ett brett spektrum av aktiviteter, såsom rundabordssamtal, seminarier, workshops och andra evenemang för att samla entreprenörer och andra aktörer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, utbildning och policypåverkan.

Initiativtagare

Svenska Entreprenörskapsakademien är ett initiativ av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). IVA har, baserat på sitt uppdrag att främja näringslivets utveckling och förmåga att bidra till hållbar svensk konkurrenskraft, identifierat ett behov av en långsiktig och nationell satsning på att främja och stärka svenskt entreprenörskap.

Svenska Entreprenörskapsakademien finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse, samt med bidrag från IVAs jubileumsinsamling 2019.