E-kampen - skolelever blir entreprenörer för en dag

I utbildningskonceptet e-kampen får högstadieelever pröva på att starta och driva företag. Syftet är att eleverna ska lära sig om sig själva, sin egen kreativitet samt om företagande och entreprenörskap genom att gå från idé till praktisk handling. För de som vill finns även möjlighet att tävla om prispengar till en klassresa. Konceptet är utvecklat av IVAs Entreprenörskapsakademi i samarbete med StartCentrum.

Under två dagar får elever i årskurs 7-9 möjlighet att skaffa sig kunskap kring entreprenörskap och företagande, arbeta kreativt och komma på egna affärsidéer. Affärsidéer som praktiskt testas för att få en känsla och inblick i hur det är att vara entreprenör.

Dagarna syftar till att ge eleverna inspiration samt kunskap och erfarenhet av entreprenörskap. De får träna sin förmåga att se affärsmöjligheter, ta möjligheterna till handling och slutligen organisera, leda och utveckla dessa. Det är färdigheter som de har nytta av hela livet och som även gynnar samhället i stor.

Eleverna delas upp i mindre grupper. Under första dagen arbetar de med övningar i entreprenörskap, kreativitet samt utvecklar en egen affärsidé. Under andra dagen driver och testar eleverna sina egna företag och affärsidéer - i verkligheten. Utbildningen avslutas med reflektion och inspelning av tävlingsbidrag för de som vill.

E-kampen är väldigt enkel att genomföra. Med digitalt stöd leder läraren övningen med tydligt fokus på entreprenöriellt lärande. Övningen fungerar ämnesövergripande och kan antingen involvera en hel årskurs eller enstaka klasser.

Konceptet startades 2018 av IVAs Entreprenörskapsakademi i samarbete med StartCentrum för att möta behovet av ett kompletterande utbildningskoncept för åk 7-9. Idag drivs E-kampen av StartCentrum, och IVAs Entreprenörskapsakademi är värd för den nationella tävlingen. 

Läs mer om e-kampen.

Kontaktinformation

Maria Saker
Projektledare
Telefon 08-791 29 65