Intraprenörskap

Intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är avgörande för att företag ska utvecklas och överleva. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. IVAs Entreprenörskapsakademi tar, tillsammans med framstående forskare inom området, fram verktyg och stöd för att mäta och utveckla intraprenörskapet inom etablerade bolag.
priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash.jpg

Intraprenörskap innebär skapandet av nya produkter och tjänster, nya organisatoriska lösningar eller nya strategier inom redan etablerade företag och organisationer. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. De är uppmärksamma på pågående omvärldsförändringar och bemöter aktivt både hot och möjligheter. De har dessutom lättare att attrahera och behålla talanger. 

Framgångsfaktorer för intraprenörskap

Ett framgångsrikt intraprenörskap bygger på tre grundläggande komponenter: (1) En vilja till förnyelse och risktagande, (2) intraprenörer och (3) en organisation som på ett systematiskt sätt både uppmuntrar till och tar emot nya intraprenöriella initiativ. 

Att företag med jämna mellanrum måste förnya sig, och att den förnyelsen bygger på risktagande och intraprenörer som driver på förändring, är ganska självklart. Det som är mindre självklart är hur företaget skapar gynnsamma förutsättningar för intraprenörskap. Här spelar företagets struktur, belöningssystem på olika nivåer, processer och organisationskultur en avgörande roll. De företag som förstår och börjar arbeta systematiskt med att skapa rätt förutsättningar för sitt intraprenörskap är bäst utrustade för en föränderlig omvärld.

Intraprenörskap är en central fråga för Sveriges fortsatta konkurrenskraft och därför en hörnsten i IVAs Entreprenörskapsakademi.

Hur intraprenöriellt är ert företag?

Det går att mäta och aktivt arbeta med att förbättra intraprenörskapet, eller förnyelsekraften, i en organisation. Tillsammans med framstående forskare inom området har vi utvecklat ett verktyg som gör det enkelt för er att komma igång med arbetet. Är ni intresserade av att göra testet?

Det första steget för att ta pulsen på ert intraprenörskap är att besvara ett antal enkla frågor i vårt testverktyg. Resultatet blir en utgångspunkt för fortsatta interna diskussioner om er attraktivitet som arbetsplats och era förutsättningar för långsiktig utveckling och konkurrenskraft.

Framtagandet av testverktyget har skett i samarbete med några av Sveriges främsta forskare inom området, Katarina Blomkvist, Philip Kappen och Ivo Zander från Uppsala universitet.

Är du intresserade av testet, kontakta Peter Mandalh.

Publicerat

Fredag 22 april 2022

People, Planet, Profit & Pleasure

Entreprenörskap | Entreprenörskapsakademien

Torsdag 24 februari 2022

Intraprenörer skapar värde för kunderna och företaget

Entreprenörskap | Näringsliv | Entreprenörskapsakademien

Fredag 3 december 2021

Organiserat kaos gynnar intraprenörskap

Innovation | Entreprenörskap | Näringsliv | Entreprenörskapsakademien

Måndag 29 november 2021

Entreprenörskap i utbildning ger bättre resultat i flera ämnen

Högre utbildning & forskning | Entreprenörskap | Entreprenörskapsakademien

Torsdag 7 oktober 2021

Nyfikenhet nyckeln till en intraprenöriell kultur

Innovation | Entreprenörskap | Näringsliv | Entreprenörskapsakademien