Intraprenörskap

Intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är avgörande för att företag ska utvecklas och överleva. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. IVAs Entreprenörskapsakademi tar, tillsammans med framstående forskare inom området, fram verktyg och stöd för att mäta och utveckla intraprenörskapet inom etablerade bolag.
priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash.jpg

Intraprenörskap innebär skapandet av nya produkter och tjänster, nya organisatoriska lösningar eller nya strategier inom redan etablerade företag och organisationer. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. De är uppmärksamma på pågående omvärldsförändringar och bemöter aktivt både hot och möjligheter. De har dessutom lättare att attrahera och behålla talanger. 

Framgångsfaktorer för intraprenörskap

Ett framgångsrikt intraprenörskap bygger på tre grundläggande komponenter: (1) En vilja till förnyelse och risktagande, (2) intraprenörer och (3) en organisation som på ett systematiskt sätt både uppmuntrar till och tar emot nya intraprenöriella initiativ. 

Att företag med jämna mellanrum måste förnya sig, och att den förnyelsen bygger på risktagande och intraprenörer som driver på förändring, är ganska självklart. Det som är mindre självklart är hur företaget skapar gynnsamma förutsättningar för intraprenörskap. Här spelar företagets struktur, belöningssystem på olika nivåer, processer och organisationskultur en avgörande roll. De företag som förstår och börjar arbeta systematiskt med att skapa rätt förutsättningar för sitt intraprenörskap är bäst utrustade för en föränderlig omvärld.

Intraprenörskap är en central fråga för Sveriges fortsatta konkurrenskraft och därför en hörnsten i IVAs Entreprenörskapsakademi.

Hur intraprenöriellt är ert företag?

Det går att mäta och aktivt arbeta med att förbättra intraprenörskapet, eller förnyelsekraften, i en organisation. Tillsammans med framstående forskare inom området har vi utvecklat ett verktyg som gör det enkelt för er att komma igång med arbetet. Är ni intresserade av att göra testet?

Det första steget för att ta pulsen på ert intraprenörskap är att besvara ett antal enkla frågor i vårt testverktyg. Resultatet blir en utgångspunkt för fortsatta interna diskussioner om er attraktivitet som arbetsplats och era förutsättningar för långsiktig utveckling och konkurrenskraft.

Vi samarbetar med några av Sveriges främsta forskare inom området, Katarina Blomkvist, Philip Kappen och Ivo Zander från Uppsala universitet. I det fleråriga forskningsprojektet Intraprenörskapskompassen, finansierat av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova, har de tagit temperaturen på det svenska intraprenörskapet i både privat och offentlig sektor.

Är du intresserade av testet, kontakta Peter Mandalh.