Är du nyfiken på intraprenörskap?

IVAs Entreprenörskapsakademi genomförde under hösten 2021 en pilotutbildning med fokus på intraprenörskap.

Tillsammans med framstående forskare och experter som kan visa på att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra utvecklar vi nu en introduktionskurs i intraprenörskap, för dig som driver utveckling och förändring i bolag med tillväxtambition.

Kursen är utformad för dig som:

  • har en ledande eller affärsdrivande roll i ett mindre- eller medelstort företag med ambitioner att växa.
  • vill driva på utveckling, innovation och förändring.
  • vill ha hjälp av experter att stärka förnyelseförmågan i ert företag.
  • vill förstå hur ert företag kan arbeta systematiskt med intraprenörskap.
  • vill dela med dig av erfarenheter till andra ledare.

Att delta i pilotomgången ger:

  • Metoder och verktyg för att aktivt arbeta med intraprenörskapet i er organisation.
  • Kunskap om hur ni systematiskt skapar rätt förutsättningar för förnyelse utifrån en modell som bygger på svensk intraprenörskapsforskning
  • Möjlighet till individanpassat lärande såväl som erfarenhetsutbyten i grupp med andra deltagare.
  • Stora möjligheter att bidra till utveckling av kursen.

Kursen genomförs digitalt under vecka 41-44 2021, med ett uppstartswebbinarium vecka 39. 

Anmälan till pilotomgången är nu stängd. Är du intresserad av att delta i kommande utbildningar kontakta oss gärna via e-postadressen intraprenorskap@iva.se.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i fyra kunskapsmoduler, där teoripass och inspirationsföreläsningar varvas med handledda gruppdiskussioner för reflektion och fördjupning. Kursen är helt digital och pågår under fyra veckor, förlagd till 2-3 timmar schemalagd tid per vecka plus ca 1 timme ”hemarbete”. Alla deltagare arbetar med sina egna företag som case, vilket ger en förståelse för hur kunskapen kan appliceras på den egna verksamheten.

Modul 1: Vad är intraprenörskap?

Vem är intraprenören? Intraprenören mot kärnverksamheten? Vem behöver intraprenörskap?

Modul 2: Intraprenörsprocessen

Bottom-up och top-down. Intraprenörens motkrafter. Motstånd på olika nivåer. Intraprenörens allierade. Sponsorer. Intraprenören som sin egen motståndare.

Modul 3: Hur skapas intraprenörskap?

Hur arbeta med vision, belöningssystem, formella processer och kultur? Modeller och metodiker. Vilka är förutsättningarna för vår verksamhet?

Modul 4: Våra behov och hur kommer vi igång?

Hur framgångsrika företag, stora som små, lokala och internationella, har lyckats med sitt intraprenörskapsarbete. Vad är intraprenörskapets roller och ansvar? Framtidsvisioner.

 

Medverkande

De inspiratörer, experter, föreläsare och handledare du möter under kursen är några av Sveriges främsta experter på området - fler namn tillkommer.

Ivo Zander

Professor i i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, dess möjligheter och risker vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet.

Ivo tog sin doktorsexamemen vid Handelshögskolan i Stockholm, och har tidigare varit gästforskare vid Harvard och Stanford Universitet. Ivo är medförfattare till forskningsprojektet Intraprenörskapskompassen som har levererat tre rapporter, publicerade och lanserade 2017-2019, i syfte att skapa kännedom och ökad medvetenhet kring begreppet intraprenörskap. 

Åsa Caap

Intraprenör, entreprenör, grundare och tidigare VD för Our/Vodka.

Utnämnd till Årets Intraprenör 2015 och blev listad som en av världens 1 000 mest kreativa businessmänniskor av amerikanska tidningen Fast Company 2016. 

Åsa är författare till boken "Corporate hacker : en överlevnadshandbok för intraprenörskap i storbolag, 2020”.

Magnus MackAldener

Civilingenjör vid KTH, doktor i maskinelement och grundare av företaget Creativeship.

Magnus leder utvecklingen av elektrifierade lastbilar hos Scania. Insikten om att kreativa lösningar inte kan beordras fram, utan att man bara kan påverka förutsättningarna för att kreativitet ska trivas, präglar hans ledarskap.

Lina Svensberg

Co-Founder & Program Manager vid DigitalWell Ventures.

Lina har lång erfarenhet av såväl entreprenör- som intraprenörskap inom olika branscher och organisationer, från startups och scaleups, till stora internationella bolag. Lina är specialiserad på metoder för att stimulera intraprenörskap. 

Dan Jangblad

Senior advisor till SAABs CEO, styrelsemedlem Combitech AB och Ozon AB, styrelseordförande Visual Sweden.

Dan har lång erfarenhet av att leda utveckling och innovation inom SAAB, som en del av koncernledningen, i rollen som  affärsutvecklingschef och som ansvarig för SAABs venture-verksamhet.

Anne Årneby

CEO Nordic Morning Group, Styrelseledamot i Svenska Spel och Rolling Optics

Anne har i över 25 år jobbat med att driva förändring och innovation i ledande roller inom en mängd olika branscher såväl i Sverige, Norden som på den internationella arenan. Annes ledarskap präglas av att nyttja rådande teknikskiften och djup kundinsikt för att bygga relevanta strategier, i kombination med en unik förmåga att få med organisationen på samtliga nivåer och forma en gemensam kultur.

Lena Hjorth

Ansvarig för innovation & marknadsföring på Stora Ensos innovationscenter för biomaterial.

Lena har många års erfarenhet av affärsutveckling i olika företag och branscher som Atria, Microsoft och Mondelez.

Kursen levereras av iHubs Sweden som är en nationell nod för samverkan mellan svenska regionala innovationsmiljöer, där över 1200 företag medverkar. Tillsammans har klustret hittills genererat ca 1500 prototyper, 500 processer, 1600 vetenskapliga artiklar, 300 patent, 700 varor och 500 nya bolag. Mer information om iHubs Sweden