Styrgrupp

IVAs Entreprenörskapsakademis strategiska inriktning, policyarbete och aktiviteter kvalitetssäkras och förankras i vår styrgrupp bestående av aktiva entreprenörer, forskare och experter. Samtliga medlemmar i styrgruppen är invalda ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Kristina Alsér, Thomas Eldered, Fredrik Tell, Pontus Braunerhjelm, Maria Strömme, Peter Holmstedt. 

Kristina Alsér
Styrgruppens ordförande. Senior rådgivare, utredare, ordförande i Tillväxtverket och tre entreprenörsdrivna företag, ledamot i Södras koncernstyrelse och Familjen Kamprads Stiftelse, tidigare Vd/Gd i flera privata och statliga organisationer.

- Jag är uppvuxen i en entreprenörsfamilj och även om attityden förbättrats och kunskapen ökat sedan jag var barn är det en bra bit kvar innan vi fullt ut tar vara på potentialen. Med mitt engagemang i Entreprenörskapsakademien hoppas jag kunna bidra till en mer samlad bild av entreprenörskapets betydelse och tillsammans med andra aktörer agera för att värdeorden konsten, kulturen och klimatet får genomslag, så att modiga och riskvilliga entreprenörer vill stanna och fortsatt utveckla Sverige.

Pontus Braunerhjelm
Forskningsledare på Entreprenörskapsforum, professor i nationalekonomi vid avdelningen för industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid KTH, professor vid institutionen för industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

- Jag har sedan lång tid tillbaka lyft entreprenören som den kanske viktigaste förklaringen till att ekonomier utvecklas, innovationer sprids och välstånd ökar. Ända fram till slutet av 1990-talet var entreprenörskapet mer eller mindre negligerat i de ekonomiska standardmodellerna vilket gav en skakig grund för policy-slutsatser. Jag har i mina olika roller, inte minst som Vd för Entreprenörskapsforum, sett det som min uppgift att förklara för politiska beslutsfattare att entreprenörerna är samhällets förändringsagenter! Därför har jag också engagerats i en rad policy-projekt genom åren, som Globaliseringsrådet 2007-2009 och Entreprenörskapsutredningen 2014-2016, samt inte minst i ett antal IVA-projekt och nu i Entreprenörskapsakademiens styrgrupp. 

Thomas Eldered
VD och koncernchef, Recipharm AB, Styrelseordförande i B & E Participation AB, Cobra Biologics Holding AB, Trimeta LLC, B & E Participation AB, styrelseledamot i Flerie Participation AB, Pingvinen Penningplacering Aktiebolag, SwedenBIO Service AB, Sweden Bio, B & E Invest AB, Chromafora AB, storskarv Pharmaceuticals AB, Zentricity International AB, Flerie Invest AB, Zentricity Holding AB, Kahr Medical Ltd, Provell Pharmaceutical LLC.

Peter Holmstedt
Adj. Professor inom innovationsområdet vid KTH, Ordförande i Gullers Grupp, ledamot i Svea Bank, KTH Holding och Södertälje Science Park AB, aktiv affärsängel och egen företagare i Eugenies Management & Holding AB.

- Jag är övertygad om och brinner för, att det är avgörande för Sveriges framtid och välstånd, att vi inte bara pratar om entreprenörskap och innovationer, utan också gör något konkret. Tex skapar konkreta förutsättningar för entreprenörer och innovationsföretag att kunna växa. Genom mitt "pro-bono"-engagemang i IVA och Entreprenörskapsakademien vill jag ge tillbaka lite till det svenska innovationssystemet, som jag har fått vara med och bygga.

Maria Strömme
Professor i Nanoteknologi och ordförande för UUs tvärvetenskapliga tekniksatsning Upptech, ledamot i Kungliga vetenskapsakademin (KVA), grundare och styrelseledamot för Disruptive Materials AB.

- Jag är uppfinnare bakom ett 40-tal patent och en av grundarna till Disruptive Materials. För mig är det viktigt att vi i Sverige gör mer än idag för att stärka möjligheten för att innovationer inom vården ska kunna leda till nya företag i Sverige. Det är även mycket viktigt att utveckla enkla metoder och mötesplatser för att uppfinnare inom akademin ska kunna hitta duktiga entreprenörer att etablera partnerskap med för att ta uppfinningar vidare till livskraftiga företag.

Fredrik Tell
Professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, forskar om företagsstrategi och organisering av innovation. Styrelseledamot i statligt ägda Uppsala Universitet Invest AB (UU Invest) som äger ett 40-tal startup-bolag som baseras på idéer från universitets olika vetenskapsområden.

- Entreprenörskap är centralt för uppkomst och genomförande av nya idéer i samhällets alla sektorer. Bred kunskap om och förståelse för entreprenörskap och dess olika uttryck är därför en betydelsefull kraft i samhällsutvecklingen. Jag ser Entreprenörskapsakademin som en viktig plattform för att skapa förutsättningar och förmågor för att starta och driva nya verksamheter i Sverige.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84