Ett energieffektivt samhälle

Sverige behöver säker tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser för såväl hushållen som näringslivet – samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Vi måste satsa på de åtgärder som gör mest klimatnytta. Och det innebär att prioritera energieffektivisering som det viktigaste området.
ett-energieffektivt-samhalle-2.jpg

Den teknik som behövs för energieffektivisering är redan till stora delar tillgänglig. Trots det kan vi konstatera att kostnadseffektiv energieffektivisering inte genomförs. Hindren är en kombination av brist på kunskap, systemtänkande, ekonomi och administrativa resurser.

Ett energieffektivt samhälle ska bidra till att minska hindren och hitta former för att öka incitamenten för att genomföra kostnadseffektiv energieffektivisering i olika sektorer i samhället. Projektet kommer att identifiera nya affärsmöjligheter och affärsmodeller inom området energieffektivisering. Visionen är en 50 procent mer effektiv energianvändning år 2050.

{Facts box}

Publicerat

Tisdag 18 april 2017

Hållbar vårproposition enligt IVA

Högre utbildning & forskning | Energi | Innovation | Entreprenörskap | Klimat och miljö | Ett energieffektivt samhälle | Tekniksprånget | Agenda för forskning | Resurseffektiva affärsmodeller | Attraktionskraft för hållbar tillväxt | Näringsliv | Vägval el | Framtidens goda stad | Innovation i Skogsnäringen | Samhällsbyggnad | Jobbsprånget | Utbildning och lärande

Måndag 30 juni 2014

Byggandet en större klimatbov än personbilarna

Pressmeddelanden | Energi | Ett energieffektivt samhälle

Måndag 30 juni 2014

Klimatpåverkan från byggprocessen

Rapporter | Energi | Ett energieffektivt samhälle