Ett energieffektivt samhälle

Sverige behöver säker tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser för såväl hushållen som näringslivet – samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Vi måste satsa på de åtgärder som gör mest klimatnytta. Och det innebär att prioritera energieffektivisering som det viktigaste området.
ett-energieffektivt-samhalle-2.jpg

Den teknik som behövs för energieffektivisering är redan till stora delar tillgänglig. Trots det kan vi konstatera att kostnadseffektiv energieffektivisering inte genomförs. Hindren är en kombination av brist på kunskap, systemtänkande, ekonomi och administrativa resurser.

Ett energieffektivt samhälle ska bidra till att minska hindren och hitta former för att öka incitamenten för att genomföra kostnadseffektiv energieffektivisering i olika sektorer i samhället. Projektet kommer att identifiera nya affärsmöjligheter och affärsmodeller inom området energieffektivisering. Visionen är en 50 procent mer effektiv energianvändning år 2050.

Målen för projektet Ett energieffektivt samhälle är att:

Identifiera möjligheter och hinder, och föreslå konkreta åtgärder till förändringar inom olika sektorer i syfte att öka energieffektiviseringsarbetet.

Identifiera nya affärsmodeller och affärsmöjligheter som stimulerar till energieffektivisering, samt föreslå konkreta åtgärder.

Identifiera möjligheter till energieffektivisering med hjälp av smarta energisystem, samt föreslå konkreta åtgärder.

Skapa en bredare syn på begreppet energieffektvisering.

Genomföra en internationell jämförelse och sammanställa goda exempel på energieffektivisering.