Framgångsrika Friska Företag – 3F

Ett mål för IVA-projektet Framgångsrika Friska Företag (3F), som pågick under 2004-2009, var att visa att modernt och progressivt personalarbete lönar sig. Arbetssättet var att bilda nätverk av företag som, via representation av vd:ar och personalchefer, träffades regelbundet för att lära av varandra.


Läs slutrapporten 

 

IVA bidrog i förmedlingen av forskarkontakter inom arbetslivsforskning. Träffarna hade olika teman där deltagarna fördjupade sig i olika frågeställningar som knyter an till värdeskapande personalarbete och omfattade såväl beteendevetenskaplig som ekonomisk forskning. Flera av nätverksföretagen deltog i ytterligare fördjupningar genom att medverka i forskningsprojekt inom området.

Resultat och erfarenheter från dessa studier presenterades och diskuterades i samband med nätverksträffar och öppna seminarier. Projektet samlade en mängd erfarenheter som utgör en bas för slutsatserna som du kan läsa i verksamhetsrapporten "Så skapas Framgångsrika Friska Företag".

Ordförande var Leif Johansson

Finansiärer: AFA Försäkring , Alecta, Vinnova

Publicerat

Söndag 29 november 2009

Så skapas Framgångsrika Friska Företag

Rapporter | Framgångsrika friska företag | Näringsliv | Ledarskap

Onsdag 1 juli 2009

Strategiskt HR-arbete och varumärkesutveckling

Rapporter | Framgångsrika friska företag | Näringsliv | Ledarskap

Onsdag 1 juli 2009

Personalen stärker varumärket

Rapporter | Framgångsrika friska företag | Näringsliv | Ledarskap