Framtidens goda stad

Attraktiva urbana miljöer lockar talanger, företag och investeringar och är därför viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Projektet Framtidens goda stad ska verka för att ge en ökande befolkning förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer.
201511-IVA-FramtidensGodaStad-infofolder-alt2.jpg

Framtidens goda stad: För attraktiva och hållbara livsmiljöer

Attraktiva urbana miljöer lockar talanger, företag och investeringar och är därför viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Samhällsomvandlingen går fort men delar av samhällsutvecklingen släpar efter. Bostadsbrist, segregation, utdragna beslut om infrastrukturinvesteringar, överbelastad kollektivtrafik, köer på vägar och en järnväg som lider av eftersatt underhåll och kapacitetsbrist är symptom på detta. Projektet Framtidens goda stad ska verka för att ge en ökande befolkning förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer – både i växande och krympande regioner. 

Projektet förväntas resultera i gemensamma metoder och processer för samhällsplanering, öka kunskapen samt föra ut denna nya kunskap till de som ansvarar för samhällsplaneringen i städer och regioner. På så sätt vill IVA med projektet bidra till att snabbare nå fram till framtidens attraktiva städer. Projektet ska också identifiera områden och processer som kan vidareutvecklas och exporteras samt föreslå nya forskningsområden inom hållbar samhällsbyggnad. Politiker och tjänstemän med ansvar för samhällsplanering och samhällsutveckling på nationell, regional och kommunal nivå och forskare inom samhällsutveckling kommer ha en nyckelroll i detta projekt. Men projektet riktar sig också till företagsledare, specialister och beslutsfattare inom näringslivet.

Projektet pågår 2016–2018.

Arbetsgrupper & rapporter

Inom projektet arbetar vi i fyra arbetsgrupper. Dessa är:


Läs om arbetsgrupperna

 

Enkät

Hjälp oss att få mer kunskap om vad som är viktigt i en attraktiv urban miljö genom att svara på vår enkät.


Till enkäten

 

Styrgrupp

Gabriel Urwitz, Segulah (ordförande)
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg
Magnus Breidne, projektchef IVA
Johan Celsing, professor KTH, vd Celsings Arkitektkontor
Anders Egelrud, vd Fortum Värme
Ulrika Francke, vd Tyréns, ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad
Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL
Emma Gretzer, chef miljö och samhällsbyggande Formas
Anders Hall, utvecklingschef Polismyndigheten
Arne Kaijser, professor teknik och vetenskapshistoria KTH
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö
Eva Nygren, chef Investering Trafikverket
Peter Nygårds, Senior Advisor Swedbank
Per Strömberg, koncernchef ICA
Åsa Söderström Jerring, IVA Samhällsbyggnad 
Mattias Tingvall, vice vd Corporate Business Development, Vattenfall

Gabriel Urwitz, styrgruppens ordförande

Grundare och ordförande i private equitybolaget Segulah; ledamot och före detta ordf i IVA avd IX (ekonomi).

Vad är viktigt för dig i framtidens goda stad?
Att samtidigt kunna befrämja ekonomisk tillväxt och skapa mänskliga miljöer som ger bra boendemiljö, trygghet, hemmahörandekänsla och mänsklig stimulans.

Vilken tror du är den viktigaste frågan vi måste lösa för att skapa attraktiva miljöer där folk vill bo?
Att förena olika goda krafter, för mycket verkar ske i stuprörsform där olika intressen inte i tillräckligt stor omfattning kan samverka på ett bra och effektivt sätt.

Varför har du valt att engagera dig i IVAs projekt Framtidens goda stad?
IVA kan just skapa en modell för att jobba över gränserna och samla väldigt många duktiga personer.

Vad hoppas du att vi ska uppnå med projektet?
Lyfta fram viktiga frågor där förändring kan och måste ske; visa på ev nya infallsvinklar på gamla problem

Finansiärer

Formas, Trafikverket, JM, Tyréns, Jernhusen, Atrium Ljungberg, Vattenfall och Fortum Värme, Sveriges Byggindustrier och Volvo.

Publicerat

Onsdag 3 oktober 2018

Ny tunnelbana möjliggör Storstockholms expansion

Infrastruktur | Framtidens goda stad | Samhällsbyggnad

Torsdag 8 mars 2018

IVA vill se samhällsbyggnadsminister efter valet

Pressmeddelanden | Framtidens goda stad | Samhällsbyggnad

Torsdag 8 mars 2018

Rapport: Planera för framtidens goda stad

Rapporter | Framtidens goda stad | Samhällsbyggnad