Nätverket STEM för unga

I nätverket STEM för unga samlar IVA aktörer, initiativ och fritidsaktiviteter som uppmuntrar unga till lustfyllt lärande samt främjar ungas vetenskapliga kapital.

Vi utgår ifrån ämnesområden STEM (science, technology, engineering, mathematics), men vi diskuterar kunskap och lärande på ett brett plan.

Inom nätverket delar vi goda idéer och lyfter systemhinder och samverkansbehov kring bland annat frågor som att rekrytera mångfald, att skapa verksamhet som engagerar och inkluderar och om syftet med och effekterna av vår verksamhet.

Deltagande organisationer just nu:

 • Svenska Science Centers, branschorganisation
 • Tekniska Museet, Science Center i Stockholm
 • Tom Tits Experiment, Science Center i Södertälje
 • Teknikens Hus, Science Center i Luleå
 • Nobelprismuseet, Museum med lärarfortbildning och skolverksamhet
 • Vetenskap och Allmänhet, ForskarFredag, aktiviteter mot allmänheten
 • Sveriges unga akademi, Vetenskapsspel, Sommarforskarskola
 • Unga forskare, Vetenskapstävling för unga, skolsamverkan för forskning
 • KomTek, kursverksamhet i teknik
 • Hello World, programmeringsläger
 • Nox Academy, programmeringsläger
 • Mathivation, elevledd extraundervisning i matematik
 • Mattecentrum, läxhjälp i matematik
 • Kodcentrum, uppmuntran till programmering
 • ESERO, Rymdstyrelsens utbildningsorgan
 • Astronomisk ungdom, intresseorganisation
 • Tech Tensta, mötesplats i Tensta
 • MyDreamNow, samverkan skola-arbetsliv
 • NTA skolutveckling, skolverksamhet inom naturvetenskap
 • NTA-digital (IVA), digital skolverksamhet inom naturvetenskap
 • Tekniksprånget (IVA), praktikprogram inom ingenjörsyrken
 • Junior Academy (IVA), internationell vetenskapstävling för unga