Styrgrupp

Styrgruppen för Framtidens kunskapssamhälle består av IVA-ledamöter och extern kompetens. Styrgruppen är ansvarig för att projektet fyller sitt syfte och når sina mål, och har en viktig roll i att värna IVAs oberoende och integritet.

Styrgruppen för Framtidens kunskapssamhälle består av följande personer:

Magnus Berggren, ordförande
Christine Sundberg Carendi
Emma Frans
Christer Fuglesang
Susanne Norgren
Anette Novak
Carl-Johan Sundberg
Klas Wåhlberg
Carolina Wählby
William Eulau, IVAs Studentråd
Temaledare Martin Wikström

Kontaktinformation

Maja Neiman
Projektledare
Telefon 08-791 29 70