Styr- och arbetsgrupper

Styrgruppen för Framtidens kunskapssamhälle består av IVA-ledamöter och extern kompetens. Styrgruppen är ansvarig för att projektet fyller sitt syfte och når sina mål, och har en viktig roll i att värna IVAs oberoende och integritet.

Styrgruppen för Framtidens kunskapssamhälle består av följande personer:

Magnus Berggren, ordförande
Christine Sundberg Carendi
Emma Frans
Christer Fuglesang
Susanne Norgren
Anette Novak
Carl-Johan Sundberg
Klas Wåhlberg
Carolina Wählby
William Eulau, IVAs Studentråd
Temaledare Martin Wikström

 

Arbetsgrupp om initiativ för lustfyllt lärande

Under hösten 2021 tar arbetsgruppen om initiativ för lustfyllt lärande, fram förslag för hur olika aktörer kan agera och samverka, i syfte att uppmuntra barn och ungas lärande i och utanför skolan. 

Arbetsgruppen består av: 

Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet och Karolina Lisslö, Mattecentrum, ordföranden.
Rasmus Häggkvist, Schoolmentors  
Fredrik Zimmerman, Högskolan i Borås 
Peter Skogh, Tekniska Museet  
Ann Molin, Hack for Earth foundation 
Jonas Bygdeson, MyDreamNow 
Carina Carlhed Ydhag, Stockholms universitet
Jenny Jansson, VBU Ludvika

 

 

Kontaktinformation

Maja Neiman
Projektledare
Telefon 08-791 29 70