Styr- och arbetsgrupper

Styrgruppen för Framtidens kunskapssamhälle består av IVA-ledamöter och extern kompetens. Styrgruppen är ansvarig för att projektet fyller sitt syfte och når sina mål, och har en viktig roll i att värna IVAs oberoende och integritet.

Styrgruppen för Framtidens kunskapssamhälle

Magnus Berggren, ordförande
Christine Sundberg Carendi
Emma Frans
Christer Fuglesang
Susanne Norgren
Anette Novak
Carl-Johan Sundberg
Klas Wåhlberg
Carolina Wählby
William Eulau, IVAs Studentråd

Arbetsgrupp om initiativ för lustfyllt lärande

Under 2022 tar arbetsgruppen om initiativ för lustfyllt lärande, fram förslag för hur olika aktörer kan agera och samverka, i syfte att uppmuntra barn och ungas lärande utanför skolan.

Arbetsgruppen består av: 

Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet och Karolina Lisslö, Mattecentrum, ordföranden.

Rasmus Häggkvist, Schoolmentors 

Fredrik Zimmerman, Högskolan i Borås

Peter Skogh, Tekniska Museet 

Ann Molin, Hack for Earth foundation

Jonas Bygdeson, MyDreamNow

Carina Carlhed Ydhag, Stockholms universitet

Jenny Jansson, VBU Ludvika

Arbetsgrupp om Vetenskapligt kapital

Arbetsgruppen ska under 2022 ta fram konkreta förslag på hur olika aktörer kan stärka ungas förmåga att fatta vetenskapligt grundade beslut i sin vardag.

Arbetsgruppen består av:

Cecilia Ekstrand, TomTits Experiment, ordförande.

Sven-Ove Hansson, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Gustav Bohlin, Vetenskap och allmänhet

Gunnar Svedberg, tidigare rektor för Göteborgs universitet

Anna Danielsson, Stockholms universitet

Josefin Wäppling Bernardzon, Teknikens Hus, Luleå

Moussa N’diaye, Rapatac

Arnold Pears, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)