Om projektet

IVAs projekt Hållbar nystart för Sverige kommer att ta fram förslag på åtgärder som på lång sikt bidrar till ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt, och därmed lägger grunden till ett fortsatt högt välstånd.
shutterstock_579226690-1200px.jpg

Coronarkrisen påverkar alla delar av samhället. Den har också påverkat samarbetet över gränserna och den internationella handeln när länder stängt ned med stora effekter för ekonomin och alla delar av samhället.

Innan krisen stod en rad långsiktiga frågeställningar på den politiska agendan: klimat, migration, arbetsmarknaden, svensk konkurrenskraft, näringslivsklimat och skatter. I europeisk politik har Brexit och EUs relation till USA och Kina tagit stor plats.

Krisen kräver att vi hanterar en rad frågor här och nu. Fokus ligger på vård och hur vi ska hantera de akuta problemen i ekonomin när efterfrågan på hela sektorers varor och tjänster i det närmaste försvunnit. Men efter krisen sker en nystart där vi åter måste hantera frågor om vår gemensamma framtid i ett mer långsiktigt perspektiv. Nystarten av Sverige måste, vid sidan av akuta ekonomiska åtgärderna, ske utifrån en analys av på vilket sätt och i vilken grad krisen påverkat vårt lands förmåga att lösa de grundläggande samhällsfrågor som Sverige brottats med innan krisen och som kvarstår nu.

En lika viktig aspekt är vilka nya förutsättningar som skapas av krisen för att Sverige fortsatt ska kunna ta viktiga och nödvändiga steg mot en konkurrenskraftig ekonomi och ett hållbart samhälle. Vilken mobilisering i olika delar av samhälle krävs? Vilka nya krav ställs på samverkan?

Genom projektet ”Hållbar nystart för Sverige” vill IVA bidra till det nödvändiga arbetet att ge svar på dessa frågor. Projektet kommer att ta fram förslag på åtgärder som på lång sikt bidrar till att nystarten av Sverige leder till ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt och därmed lägger grunden till ett fortsatt högt välstånd i Sverige.