Projektets styrgrupp

Ordförande: Carl-Henric Svanberg, IVAs preses

Anna Adolfsson, ordförande IVAs studentråd

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå Tekniska Universitet

Elisabeth Nilsson, ledamot IVAs avd V Bergs- och materialteknik

Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco AB

Jacob Wallenberg, styrelseordförande Investor AB

Jan Nygren, ordförande PrimeKey AB

John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi

Magdalena Gerger, ordförande IVAs Näringslivsråd och vd Systembolaget

Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvo Group 

Tuula Teeri, vd IVA

Åke Svensson, ledamot IVAs avd I Maskinteknik

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72