Styrgrupp och arbetsgrupper

Styrgrupp

Tord Svedberg, ledamot av IVAs avdelning för Kemiteknik, projektets ordförande
Georgia Destouni, Stockholms Universitet
Lena Ek, Södra Skogsägarna
Kenneth M. Persson, Sydvatten
Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten
Gunnar Söderholm
John Tumpane, Formas

Arbetsgrupper

Vatten som gemensam resurs – kretslopp och förvaltning

Kenneth M. Persson, Sydvatten, gruppens ordförande
Anna Norström, Svenskt vatten
Jenny Grönwall, SIWI
Berit Balfors, KTH
Patrick Hernäng, Södra
Staffan Filipsson, IVL
Sabine Dahlstedt, WBAB
Lars-Ove Lång, SGU
Lena Blom, professor, Chalmers
Jennie Barron, SLU
Staffan Eriksson, projektledare, IVA

Klimatförändringar

Georgia Destouni, Stockholms universitet, gruppens ordförande
Ing-Marie Gren, SLU 
Tomas Rahm, Södra 
Jonas Olsson, SMHI 
Helena Kjellson, SGU 
Ulla Sandborg, Regeringskansliet
Lars Lindblom, Samarkand 
Maja Högvik,  SKR 
Philip Thörn, If 
Anders Lindroth, Lunds Universitet
Markus Hoffman, LRF 
Karin Byman, projektledare, IVA

Vatten i urbana miljöer 

Gunnar Söderholm, gruppens ordförande  
Erik Karlsson, Stockholm Vatten och Avfall 
Zahra Kalantari, Stockholms universitet
Elisabeth Kvarnström, RISE 
Fredrik Åkesson, Suez 
Kristina Laurell,  Formas  
Ulrica Edlund, KTH
Frida Panzar, NCC 
Ulla Mörtberg, KTH
Maria Ask, LTU 
Lena Tilly, Tyréns  
Linda Olsson, Projektledare, IVA

Projektledning IVA

Staffan Eriksson, huvudprojektledare

Karin Byman, projektledare

Eva Lagerblad, projektkoordinator

Linda Olsson, projektledare

Jan Westberg, kommunikationsansvarig

Finansiärer

Formas, Havs- och Vattenmyndigheten, Södra, Å-Forsk, Richertska forskningsstiftelsen, Sven Tyréns stiftelse, Svenskt vatten, Holmen.