Innovation för tillväxt (2009-2011)

För att öka Sveriges innovationskraft krävs en politik för ett effektivt innovationssystem. Fokus för Innovation för tillväxt var att ge inspel till den innovationsstrategi som Alliansregeringen presenterade 2012.
innovation-for-tillvaxt-2.jpg


Läs slutrapporten 

 

Inspelet bestod av en vision: ”Skapa Sveriges framtida välstånd med kunskapsintensiva företag och arbeten, Ständig förnyelse och innovation gör Sverige till världens mest attraktiva land att bo och verka i” . Det innehöll också förslag till konkreta åtgärder inom en rad områden samt en arbetsprocess för att  skapa kraftsamling kring innovation, inte minst i regionerna.

Projektets arbetsgrupper lämnade förslag inom följande områden:

  • Universitet och högskola
  • Kompetensförsörjning
  • Skatter
  • Kapital, kompetens och kontakter för företag
  • Statlig förvaltning och offentlig sektor
  • Prioritering av statliga insatser i innovatiossystemet
  • Regionerna

Ordförande: Marcus Wallenberg

Finansiärer Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket, VINNOVA

Publicerat

Fredag 3 oktober 2014

IVA kommenterar regeringsförklaringen

Högre utbildning & forskning | Energi | Innovation | Innovation för tillväxt

Onsdag 18 januari 2012

Immateriella rättigheter och ekonomiska incitament

Rapporter | Innovation | Innovation för tillväxt

Tisdag 18 oktober 2011

Prioritering för innovation

Rapporter | Innovation | Innovation för tillväxt