Innovation för tillväxt (2009-2011)

innovation-for-tillvaxt-2.jpg

För att öka Sveriges innovationskraft krävs en politik för ett effektivt innovationssystem. Fokus för Innovation för tillväxt var att ge inspel till den innovationsstrategi som Alliansregeringen presenterade 2012.


Läs slutrapporten 

 

Inspelet bestod av en vision: ”Skapa Sveriges framtida välstånd med kunskapsintensiva företag och arbeten, Ständig förnyelse och innovation gör Sverige till världens mest attraktiva land att bo och verka i” . Det innehöll också förslag till konkreta åtgärder inom en rad områden samt en arbetsprocess för att  skapa kraftsamling kring innovation, inte minst i regionerna.

Projektets arbetsgrupper lämnade förslag inom följande områden:

 • Universitet och högskola
 • Kompetensförsörjning
 • Skatter
 • Kapital, kompetens och kontakter för företag
 • Statlig förvaltning och offentlig sektor
 • Prioritering av statliga insatser i innovatiossystemet
 • Regionerna

Ordförande: Marcus Wallenberg

Finansiärer Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket, VINNOVA

Skribent: Jan Westberg

Relaterade seminarium

Framsteg inom Forskning och Teknik 2017

Forskning - Innovation

 • Göteborg
 • Måndag den 27 november 2017
 • 17:00 - 18:30
Jag vill delta
Filtrera
 • Rapporter
 • Forskning
 • Energi
 • Innovation
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Relaterade nyheter