Innovation i skogsnäringen

Projektet syftar till att ge underlag för en omställning av svensk skogsnäring och dess stödjande verksamheter inom akademin och politiken, så att Sverige kan bli världsledande när det gäller bioekonomisk transformation.
201705-IVA-Innovation-i-skogsnäringen-Slutseminarium-1200px.jpg

Svensk skogsnäring har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Skogen är förnyelsebar, produkterna är återvinningsbara och skogen bör ses som en central del i lösningen på klimatfrågan. För att rätt kunna utnyttja dagens starka megatrender såsom globalisering, urbanisering, digitalisering och krav på mer hållbar utveckling behöver dock det traditionella sättet att se på skogsnäringen kompletteras.

Genom projektet Innovation i skogsnäringen vill IVA lyfta förslag för hur svensk skogsnäring men även politiken och akademin kan utvecklas för att stimulera utvecklingen av framtidens bioekonomi.

Målen med projektet Innovation i skogsnäringen har varit att

  • Visa på konkreta vägar för utveckling, förnyelse och en förstärkt roll för skogsrelaterade produkter.
  • Beskriva hur industrin, akademin och politiken kan delta i och stödja denna utveckling.
  • Visa hur skogen kan användas på bästa sätt för att aktivt delta i en bioekonomisk utveckling med lägre klimatpåverkan.

Läs mer om projektet och dess rekommendationer i vår slutrapport.

 

Finansiärer

 

Publicerat

Fredag 13 april 2018

Innovationer i skogsnäringen sätter turbofart på bioekonomin

Högre utbildning & forskning | Innovation | Klimat och miljö | Innovation i Skogsnäringen

Måndag 9 april 2018

Nya biobaserade material från skogen - en delrapport

Rapporter | Högre utbildning & forskning | Innovation | Innovation i Skogsnäringen

Tisdag 11 juli 2017

Höga trähus kan bli svensk exportframgång

Klimat och miljö | Innovation i Skogsnäringen | Samhällsbyggnad