Innovation i skogsnäringen

201705-IVA-Innovation-i-skogsnäringen-Slutseminarium-1200px.jpg

Med god tillgång till råvara, hög kompetensnivå och moderna anläggningar har den svenska skogsnäringen stor potential för tillväxt, nya arbetstillfällen och för att bidra till utvecklingen av en hållbar bioekonomi. Projektet Innovation i skogsnäringen syftar till att identifiera hur den svenska skogsnäringen kan utvecklas och omvandlas för att behålla och förstärka sin världsledande position.

Ett ökat klimat- och hållbarhetsfokus betonar ytterligare den svenska skogens värde. Skogen är förnyelsebar, produkterna är återvinningsbara och skogen bör ses som en central del i lösningen på klimatfrågan.

Däremot möter skogsnäringen utmaningar när digitalisering och globalisering skapar nya konsumtionsmönster och ökad internationell konkurrens. Skogsnäringen präglas också av låg intensitet vad gäller forskning och utveckling.

Läs mer  

Målen med projektet Innovation i skogsnäringen är att

 • Visa på konkreta vägar för utveckling, förnyelse och en förstärkt roll för skogsrelaterade produkter.
 • Beskriva hur industrin, akademin och politiken kan delta i och stödja denna utveckling.
 • Visa hur skogen kan användas på bästa sätt för att aktivt delta i en bioekonomisk utveckling med lägre klimatpåverkan.

Fyra arbetsgrupper arbetar inom ramen för projektet

Styrgrupp

Olof Persson, ordförande
Lars Berglund, professor fiber- och polymerteknologi KTH
Ingrid Bodin, chef hållbar utveckling Preem AB
Magnus Breidne, projektchef IVA
Magnus Hall, vd Vattenfall AB
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs AB
Sara Mazur, forskningschef Ericsson AB
Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket
Lennart Rådström, IVAs avdelning VIII
Birgitta Sundblad, vd Innventia AB
Peter Wågström, vd och koncernchef NCC AB
Johan Öberg, vd Boston Consulting Group Nordic AB

Projektets ledning

Hampus Lindh
Huvudprojektledare

Johanna Theander
Komm. ansvarig

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator

 

Finansiärer

 

Foto: Jesper Andersson/Södra

Skribent: Johanna Theander

Relaterade seminarium

Innovation i skogsnäringen kan leda den gröna omställningen

Hållbarhet - Innovation i Skogsnäringen

 • Tisdag den 10 april 2018
 • 16:00 - 18:00
Jag vill delta
Filtrera
 • Remissvar
 • Debattartiklar
 • Rapporter
 • Pressmeddelanden
 • Utbildning
 • Forskning
 • Energi
 • Innovation
 • Entreprenörskap
 • Hållbarhet
 • Företagande
 • Ledarskap
 • Samhällsbyggnad
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018

Relaterade nyheter

Tisdag 11 juli 2017

Rundabordssamtal om träbyggande med projektet Innovation i skogsnäringen

Höga trähus kan bli svensk exportframgång

Hållbarhet - Innovation i Skogsnäringen - Samhällsbyggnad

Rundabordssamtal om träbyggande med projektet Innovation i skogsnäringen