Innovation i skogsnäringen

Innovation - Hållbarhet - Innovation i Skogsnäringen
201705-IVA-Innovation-i-skogsnäringen-Slutseminarium-1200px.jpg

Projektet syftar till att ge underlag för en omställning av svensk skogsnäring och dess stödjande verksamheter inom akademin och politiken, så att Sverige kan bli världsledande när det gäller bioekonomisk transformation.

Svensk skogsnäring har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Skogen är förnyelsebar, produkterna är återvinningsbara och skogen bör ses som en central del i lösningen på klimatfrågan. För att rätt kunna utnyttja dagens starka megatrender såsom globalisering, urbanisering, digitalisering och krav på mer hållbar utveckling behöver dock det traditionella sättet att se på skogsnäringen kompletteras.

Genom projektet Innovation i skogsnäringen vill IVA lyfta förslag för hur svensk skogsnäring men även politiken och akademin kan utvecklas för att stimulera utvecklingen av framtidens bioekonomi.

Målen med projektet Innovation i skogsnäringen har varit att

 • Visa på konkreta vägar för utveckling, förnyelse och en förstärkt roll för skogsrelaterade produkter.
 • Beskriva hur industrin, akademin och politiken kan delta i och stödja denna utveckling.
 • Visa hur skogen kan användas på bästa sätt för att aktivt delta i en bioekonomisk utveckling med lägre klimatpåverkan.

Läs mer om projektet och dess rekommendationer i vår slutrapport.

Fyra arbetsgrupper har arbetat inom ramen för projektet

Styrgrupp

Olof Persson, ordförande
Lars Berglund, professor fiber- och polymerteknologi KTH
Ingrid Bodin, chef hållbar utveckling Preem AB
Magnus Breidne, projektchef IVA
Magnus Hall, vd Vattenfall AB
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs AB
Sara Mazur, forskningschef Ericsson AB
Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket
Lennart Rådström, IVAs avdelning VIII
Birgitta Sundblad, vd Innventia AB
Peter Wågström, vd och koncernchef NCC AB
Johan Öberg, vd Boston Consulting Group Nordic AB

Projektets ledning

Hampus Lindh
Huvudprojektledare

Johanna Theander
Komm. ansvarig

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator

Finansiärer

 

Foto: Jesper Andersson/Södra

Skribent: Johanna Theander

Filtrera
 • Rapporter
 • Debattartiklar
 • Forskning
 • Innovation
 • Hållbarhet
 • Samhällsbyggnad
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018

Publicerat