Innovationskraft Sverige (2012-2013)

Innovation är nyckeln till Sveriges framtida konkurrenskraft och välstånd. I Innovationskraft Sverige har fokus legat på det regionala innovationsstrategiska arbetet. Projektet genomförde också tretton regionala möten där mellan 30 och 50 procent av deltagarna kom från det privata näringslivet.
IVA_Gavle-2.jpg


Läs slutrapporten 

I slutrapporten presenteras regionernas prioriteringar inom de områden de bedömt som viktigast: innovations- och forskningsmiljöer samt åtgärder för effektivare stödsystem och infrastruktur. Regionernas styrkeområden redovisas ocks där IT, energi, tillverkningsindustri och besöksnäringar är de viktigaste. 

Projektet fokusgrupper presenterade förslag inom fyra områden:

  • Utveckla företagsklimatet i Sverige
  • Förändra skatterna för att stimulera nyckelpersoner att satsa både sin tid och sitt kapital i växande företag
  • Öka autonomin och förstärk universitetens och högskolornas incitament för samverkan
  • Utveckla den offentliga upphandlingen för att stimulera innovation.

Ordförande: Rune Andersson

Finansiärer: Sveriges kommuner och landsting, Teknikföretagen, Tillväxtverket, VINNOVA