Så klarar vi coronakrisen

Världen står mitt i en global kris av ännu okända mått. Coronavirusets spridning skapar utmaningar i alla delar av samhället. Här samlar IVA information om pågående initiativ, initiativ du själv kan ta del av, seminarier, våra egna ledamöters engagemang och annan information som berör coronakrisen.
corona_1_webb.jpg

Runt om i världen pågår det initiativ för att hitta lösningar på alla de utmaningar vi nu står inför. Inte bara inom sjukvården men inom de flesta yrkesgrupper finns kunskap att bidra med. 

JRC, EU-Kommissionens interna forskningstjänst, har lanserat en undersökning om EU-medborgarnas erfarenheter av coronaviruspandemin och de åtgärder som har tagits. Svaren från undersökningen ska bidra till att utveckla policy om strategi och implementering av framtida åtgärder. Delta i undersökningen här.

Brittiska Royal Academy of Engineering driver under rubriken Engineering X Pandemic Preparedness programme två program för att stödja global innovation och kunskapsutbyte. Läs mer här

Om du har en akademisk bakgrund kan du anmäla dig som snabbgranskare till Storbritaniens Royal Society. Läs mer här

Om du har en dator kan du bidra genom att ladda ner Folding@Home. Läs mer här.

Om du vill lära dig mer om vetenskapskommunikation på distans. Klicka här

Om du kan bidra till forskning finns medel att söka via snabbkanaler här och här

USAs National Academy of Engineering samlar personer som kan bidra till att lösa coronakrisen. Läs mer här

Den tyska ingenjörsvetenskapsakademin, acatech, har själva släppt en rapport om coronakrisen. Läs den här.

Om du vill läsa om hur andra europeiska akadmier arbetar under coronakrisen, besök SAPEAS hemsida.

På Kungl. Vetenskapsakademiens webb kan du också läsa om hur akademier runt om i världen samarbetar mot covid-19.

Nationella projekt

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har samlat information om coronaviruset och covid-19 inklusive både fakta och debatt. Läs mer här.

Nu presenterar forskare vid Lunds universitet de första nationella kartorna från COVID Symptom Study som görs i samarbete med King’s College London och Zoe Global Ltd. Läs mer här. 

Södertörns Högskola samlar perspektiv på coronakrisen från forskare och experter inom en rad olika områden, med fokus på samhällsvetenskap. Läs mer här.

Initiativet Dataprata låter den som tycker det är krångligt med videosamtal koppla upp sig på ett lätt sätt, så att alla ska kunna träffas, även under rådande omständigheter. Läs mer här.

SciLifeLab driver nationellt forskningsprogram kring Covid-19 med totalt 67 forskningsprojekt – inom allt ifrån virusdiagnostik och serologi, till biomarkörer, läkemedelsutveckling och datamodeller. Läs mer här.

Under #vitecherupp samlar IT & Telekomföretagen goda exempel på hur IT och digitala tjänster och lösningar avlastar samhället. 

Beredskapslyftet drivs av Novare och mobiliserar tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp. Läs mer här.

Sophia Hober, professor vid KTH och IVA-ledamot leder forskningsprojekt på KTH för att ta fram en effektiv metod för att säkerställa om individer haft sjukdomen Covid-19Läs mer här.

Viktig information om hur pandemi blir infodemi från Högskolan i Halmstad. Läs mer här.