IVA-initiativ

IVA engagerar sig både kortsiktigt och långsiktigt för att motverka coronakrisen. IVA, som brobyggare, har möjlighet att samla information och kunskap från många olika delar av samhället för att på så vis ge ett bredare perspektiv på krisen.
corona_3_webb.jpg

Hållbar nystart för Sverige

Genom projektet ”Hållbar nystart för Sverige” vill IVA bidra till det nödvändiga arbetet att ge svar på frågor om hur vi kan nystarta Sverige med fokus på hållbarhet och ekonomi. Projektet kommer att ta fram förslag på åtgärder som på lång sikt bidrar till att nystarten av Sverige leder till ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt och därmed lägger grunden till ett fortsatt högt välstånd i Sverige.

Läs mer om projektet här

Junior Academy - Combating covid-19

Projektet Junior Academy som drivs tillsammans med The New York Academy of Sciences (NYAS) samlar extraordinära ungdomar från hela världen som på digitala plattformar tillsammans löser framtidens utmaningar i multinationella team. I samband med att coronakrisen tog fart i världen lanserades en utmaning där medlemmarna i Junior Academy (som är mellan 13-17 år) fick ge sin syn på krisen och föreslå lösningar och vägar framåt. 

Läs mer om vinnarna här

Jobbsprånget ordnar onlinekurser för nyanlända

IVA-projektet Jobbsprånget som matchar nyanlända akademiker med arbetsgivare i behov av kompetens, har i coronakrisens spår ordnat onlinekurser för över 1000 nyanlända akademiker. 

– Generellt så är det här en grupp som man befarar kommer att komma långt ifrån arbetsmarknaden under coronakrisen. Det skulle vara ett totalt slöseri på kompetens, säger Alexandar Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget. 

Här kan du läsa mer

Coronarelaterad forskning söker möjligheter att omsättas till nytta

På IVAs 100-lista finns många forskningsprojekt med stor potential att skapa nytta, genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Här lyfter vi fram några av dem som är extra relevanta just nu genom att erbjuda lösningar på utmaningar med koppling till coronakrisen.

Lär mer här