För mentorer

Junior Academy är ett internationellt program. Det ger intresserade ungdomar mellan 13-18 år chansen att utvecklas inom problemlösning och innovation på sin fritid.

Vill du inspirera och lära känna nästa generations stora tänkare och innovatörer? Vill du använda din erfarenhet för att stimulera unga talanger att lösa världens utmaningar? Vill du bygga ett nätverk med framtidens ingenjörer, företagsledare och internationella experter?

Ansök om att bli mentor eller expert inom Junior Academy. Du ansöker här, via the New York Academy of Sciences.

Engagera dig på det sätt som passar dig

Som yrkesverksam kan du engagera sig i Junior Academy på flera sätt. Du kan medverka som coachande mentor eller pedagogisk ämnesexpert.

Junior Academy är ett community och en tävling. Tävlingsperioderna startar i september och januari.  Det inleds med en fyra veckor lång bootcamp. Där får eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara en utmaning. Under denna tid kan du vara med och hålla webföreläsningar, ge lektioner i vetenskaplig metodik eller leda team building-övningar.

Därefter börjar den 70 dagar långa utmaningsperioden. Som expert kan du vara:

  • Mentor åt ett lag och handleda det under hela utmaningsperioden. Du guidar dem genom processen och ger värdefull feedback och individanpassat stöd.
  • Ämnesexpert för att svara på frågor eller utföra expertgranskningar av ungdomarnas arbeten. Du är då tillänglig för alla ungdomar som arbetar med utmaningarna.

Vanliga frågor

Vilka är programmets mål?

Inspirera och uppmuntra engagerade ungdomar att inom ett visst ämnesområde, genom att ge verkliga exempel.

Samla intresserade elever från hela världen i ett forum där de kan diskutera med varandra och med professionella förebilder.

Lyssna på ungdomarnas kreativa idéer att lösa våra stora samhällsutmaningar.

På vilket sätt kan jag engagera mig?

Du kan ansöka om att bli mentor eller expert i Junior Academy.

Som mentor handleder du ett lag under en utmaningsrunda. Det förväntas finnas till hands för ditt lag under den aktiva utmaningsperioden ungefär 2-4 timmar per vecka.

Som ämnesexpert finns du istället till hands för alla ungdomar inom Junior Academy, men på helt egna villkor. Du bestämmer själv hur ofta och hur många frågor du svarar på.

Hur går ansökan till?

Du ansöker här, genom att fylla i ett formulär om ditt ämnesområde samt din pedagogiska förmåga och erfarenhet. Du behöver ange en referensperson, helst en nuvarande eller tidigare chef.  

Om dina svar stämmer överens med vad Junior Academy söker i en mentor, bokas en telefon- eller Skype-intervju. Varje sökande intervjuas. En bakgrundskontroll görs för att säkerställa att ungdomarna möts av engagerade och kompetenta mentorer.  

Vem är kvalificerad att vara mentor?

Du kan vara till exempel:

  • Doktorand, postdoc eller forskare.
  • Utvecklare, expert eller analytiker.
  • Företagsledare eller konsult.

Du arbetar troligen i ett STEM-relaterat områden (STEM = science, technology, engineering, math). Det är en fördel men inte ett krav att ha arbetat med vetenskaplig forskning.

Du behöver ha tillgång till internet och kunna kommunicera tydligt på engelska, muntligt och skriftligt.

Du bör ha pedagogisk erfarenhet och fallenhet. Du ska framförallt vara driven att engagera och inspirera nästa generations innovatörer och problemlösare!

Hur mycket tid tar det?

Alla mentorer måste genomföra en 1-2 timmars utbildning.

När utmaningsperioderna är igång förväntas en ämnesexpert finnas tillhands ca 1-2 timmar i veckan för att svara på ungdomarnas frågor och interagera i diskussioner. Du väljer själv när detta sker eftersom all interaktion sker via en webbaserad plattform. En mentor som handleder ett lag kan behöva lägga upp till 4 timmar i veckan på sitt lag. Här är det en stor fördel om du kan vara tillgänglig på tider som passar ditt lag.  

Under året kan vi be experter att delta i fokusgrupper och utvärderingar. Dessa är frivilliga. Medverkan i dessa kan ta allt från några minuter till några timmar. Alla mentorer måste medverka i en utvärdering efter varje utmanings slut.

Måste min arbetsgivare engagera sig för att jag ska kunna vara mentor?

Nej. Du kan ställa upp som mentor eller ämnesexpert som privatperson, och handleda ungdomarna på din fritid. Däremot behöver du ange en professionell kontakt som referens. Om du vill engagera sig på arbetstid behöver du såklart din arbetsgivares godkännande.

Får jag betalt för mitt arbete i Junior Academy?

Nej. Som mentor eller ämnesexpert arbetar du ideellt. Om ditt lag skulle vinna en utmaning och bli bjudna till den stora galan i New York, blir även du inbjuden och får resa och uppehälle betalt.

Mitt företag vill engagera sig. Hur gör vi då?

Ni är varmt välkomna att engagera er som sponsorer av Junior Academy. Sponsorer får en djupare inblick i processen och får delta i utformningen av utmaningar. Kontakta oss på IVA för mer information, maja.neiman@iva.se.