För skolor

Känner du någon tonåring som behöver en extra utmaning eller som bara älskar forskning, klurigheter och problemlösning? Eller någon som drömmer om att studera eller jobba utomlands i framtiden? Junior Academy är ett internationellt nätverk och en innovationstävling för unga som vill lösa världens tuffaste utmaningar, på riktigt.
202004-IVA-JuniorAcademy-Citat-1200px.jpg

Här har vi samlat mer information till dig som arbetar i skolan eller på andra sätt med ungdomar i åldern 13-17 år:

Vad är Junior Academy

Junior Academy är ett fritidsprogram. Eleverna ansöker som privatpersoner och de blir antagna som individer.

Junior Academy är både ett nätverk och en innovationstävling. Deltagande ungdomar får träffa likasinnade på en global, virtuell plattform. De bildar lag över nationsgränser och löser vår tids stora samhällsutmaningar. De arbetar systematiskt enligt den vetenskapliga metoden och får inspiration och stöd av experter och mentorer. 

Programmet är frikopplat från skolan. Men skolan kan dra nytta av Junior Academy! Det finns många kreativa idéer på hur uppmuntran till intresserade ungdomar och stöd för ansökningar kan ske i skolan.

Vad får deltagarna lära sig?

Arbetet i Junior Academy är utformat för att handgripligen träna den vetenskapliga processen. Arbetssättet efterliknar naturvetenskaplig forskning eller utveckling. Detta systematiska arbetssätt ska lära eleverna att även gigantiska problem är lösliga om man bryter ner dem i hanterbara bitar.

Ett stort fokus läggs på att mångfald föder innovation. Eleverna uppmuntras att bilda lag med deltagare från andra länder för att bredda sina perspektiv och därmed gruppens förmåga att få till en riktigt intressant lösning. Nästan alla lag som bildas är multinationella.

En viktig pedagogisk poäng är att eleverna blir antagna till nätverket och inte till en enstaka tävling. Väl inne i nätverket kan de vara med i flera omgångar av tävlingen. Detta ger eleverna ett utrymme att misslyckas, lära sig av sin erfarenhet och försöka igen. Många lag består av en blandning av deltagare som varit med tidigare och  nyantagna.

Hur kan vi som skola engagera oss i Junior Academy?

Det viktigaste som ni kan bidra med är att identifiera ungdomar som vill söka. Ni känner era elever, vet vilka som skulle vilja vara med och vilka som skulle stärkas av utmaningen att delta i programmet. Det är helt kostnadsfritt och fungerar som komplement till ordinarie undervisning för elever som behöver en extra utmaning.

Vi har även utformat förslag för att arbeta med utmaningarna i skolan. Antingen i helklass eller som extra undervisning för de omättliga eleverna. Ladda ner vår lärarvägledning för att ta reda på mer om hur du kan jobba med Junior Academy med dina elever. 

Ladda ner som pdf

Får vi uppmärksamma initiativet på vår hemsida?

Ja, gärna! Det är uppmuntrat att använda programmet för att stärka er skolas internationella och/eller tekniska profil. Kontakta oss om ni vill ha hjälp med material eller formuleringar, maja.neiman@iva.se.

Vilka ungdomar riktar sig programmet till?

Alla som är intresserade och nyfikna på världen och samtidigt är engagerade och redo att bidra till en bättre värld. En särskild satsning görs mot ungdomar som inte möter tillräckliga utmaningar i skolan.

Kan vi använda oss av Junior Academy i undervisningen? 

Ungdomar deltar i Junior Academy på fritiden och som privatpersoner. Men det går mycket bra att använda tidigare och pågående utmaningar i undervisningen.

En komplett beskrivning av pågående och tidigare utmaningar finns på programmets egen plattform Launchpad. Titta runt och inspireras.  Plocka just det din klass är nyfiken på. Eller be eleverna att själva välja en utmaning.

Utförliga lärarhandledningar för att arbeta med utmaningarna i klassrummet finns på engelska. De är anpassade efter det amerikanska skolsystemet. Vi har tagit fram en enklare lärarvägledning på svenska. Den innehåller länkar till det engelska materialet samt kortare tips och navigeringshjälp.

Ladda ner som pdf

Att göra själva ansökan är en erfarenhet i sig. Den kan bli en del av undervisningen.

Ungdomarna ska svara kort och kärnfullt på fem frågor i löptext, var och en ungefär en kvarts sida. De ska redovisa sina styrkor och visioner genom konkreta exempel:

  • Beskriv en svårighet du har ställts inför och hur du övervann den.
  • Beskriv ett problem i världen, litet eller stort, och hur du skulle vilja lösa det.

Detta är ett utmärkt tillfälle för en engelsklärare att träna eleverna till en övning inför en anställningsintervju eller ansökan till en utbildning utomlands. Efter övningen kan eleverna använda sitt svar för att söka till programmet, om de vill.

Junior Academy som gymnasiearbete?

Att delta i Junior Academy innebär att eleverna skapar och utför ett forsknings- och innovationsprojekt. De ska inom Junior Academy

  • Formulera sin idé utifrån en bred utmaning,
  • Samla information,
  • Utveckla en lösning på problemet
  • Presentera sin lösning på ett tilltalande och pedagogiskt sätt.

Arbetet, som genomförs med stöd av kompetenta mentorer, är utmärkt som bas för att skriva sitt gymnasiearbete. Om en elev ansöker till Junior Academy i början av sin gymnasietid, får denne goda erfarenheter och underlag till ett riktigt intressant gymnasiearbete.

Jag arbetar som SYV. Vad kan jag lyfta för fördelar med Junior Academy?

I första hand bör ungdomar delta i Junior Academy för att de tycker att det är roligt och givande att få hänge sig åt sina intressen. Men det finns definitivt fördelar för framtiden med att delta:

  • Arbetssättet i Junior Academy förbereder ungdomarna för högre utbildning samt för ett komplext arbetsliv med arbete i projektform och kollegor på distans från hela världen.
  • Ungdomarna ingår i ett nätverk med kontakter över hela världen.
  • Deltagande i Junior Academy är en formell merit för många välrennomerade college och universitet i USA.
  • Erfarenheten av Junior Academy är en värdefull merit för alla typer av sommarjobb och andra anställningar.

Vad behöver vi som skola göra för att en elev ska kunna söka?

Ni behöver egentligen inte göra någonting alls. Men ni har alla chanser att uppmuntra dem. Eleverna ansöker som privatpersoner och arbetet utförs på fritiden..

Varje elev som söker behöver ange en referensperson som får svara på några frågor om eleven. Denna person kan gärna vara en lärare som undervisar eleven. Men även en annan vuxen som känner personen och som kan gå i god för dess uthållighet och förmåga. En förälder kan inte vara referensperson.

Måste referenspersonen vara en lärare i naturvetenskapliga ämnen?

Nej, referenspersonen kan vara vilken vuxen som helst som har insikt i den sökandes intresse för aktuella ämnen, och personens motivation och uthållighet för att ta sig an de utmaningar Junior Academy erbjuder.

Material

Ladda ner vår lärarvägledning för att ta reda på mer om hur du kan jobba med Junior Academy med dina elever. 

Ladda ner som pdf

Nedan finns planscher att sätta upp på er skola. De är nedladdningsbara och kan skrivas ut i A4-format. Om du hellre vill ha planscherna skickade till skolan kontaktar du Maja Neiman på IVA, maja.neiman@iva.se.

Plansch 1   Plansch 2   Plansch 3

Vad gör IVA mer för skolor?

E-kampen är en utbildning där högstadieelever får pröva på att starta och driva företag. Syftet är att eleverna ska lära sig om sig själva, sin egen kreativitet samt om företagande och entreprenörskap genom att gå från idé till praktisk handling. Läs mer

Klartänkt – filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande för ungdomar. De fyra filmerna Klartänkt är en del i ett utbildningspaketet som tar avstamp i läroplanen. Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel – det är teman för filmerna Klartänkt. Läs mer