För skolor

Arbetar du i en högstadie- eller gymnasieskola eller på annat sätt med ungdomar som är 13-18 år gamla? Rekommendera dem att söka Junior Academy!

IVA fyller 100 år 2019. Vårt jubileum har fokus på framtiden.

IVAs vision är att Sverige ska stärka sin position som en ledande kunskapsnation. I satsningen  Kunskap i världsklass kraftsamlar vi kring kunskap och utbildning. Junior Academy är ett av de  projekt som drivs inom kunskapstemat. Syfter är att uppmuntra ungdomar med intresse för kunskap och på så sätt påverka samhällets attityder till kunskap. På lång sikt vill vi även stärka svensk konkurrenskraft genom att utbilda ungdomar i gränsöverskridande problemlösning.

Känner du någon tonåring som 

  • Behöver en extra utmaning eller som bara älskar forskning, klurigheter, problemlösning?
  • Drömmer om att studera eller jobba utomlands i framtiden?

Det bästa du kan göra är att rekommendera dem att söka Junior Academy!

Junior Academy är ett fritidsprogram. Eleverna ansöker som privatpersoner och de blir antagna som individer.

Programmet är frikopplat från skolan. Men skolan kan dra nytta av Junior Academy! Det finns många kreativa idéer på hur uppmuntran till intresserade ungdomar och stöd för ansökningar kan ske i skolan.

Nedan finns planscher att sätta upp på er skola. De är nedladdningsbara och kan skrivas ut i A4-format. Om du hellre vill ha planscherna skickade till skolan kontaktar du Maja Neiman på IVA, maja.neiman@iva.se.

Vanliga frågor

Hur kan vi som skola engagera oss i Junior Academy?

Det viktigaste som ni kan bidra med är att identifiera ungdomar som vill söka. Ni känner era elever,  vet vilka som skulle vilja och som skulle stärkas av utmaningen att delta i programmet.

Ni kan också engagera er mer, exempelvis genom att använda programmet för att stärka er skolas internationella och/eller tekniska profil. Gör det gärna. Kontakta Maja Neiman på IVA för att utforma samarbetet.

Får vi uppmärksamma initiativet på vår hemsida?

Ja, gärna! Kontakta oss om ni vill ha hjälp med material eller formuleringar, maja.neiman@iva.se.

Vilka ungdomar riktar sig programmet till?

Alla som är intresserade och nyfikna på världen och samtidigt är engagerade och redo att bidra till en bättre värld. En särskild satsning görs mot ungdomar som inte möter tillräckliga utmaningar i skolan.

Kan vi använda oss av Junior Academy i undervisningen? 

Ungdomar deltar i Junior Academy på fritiden och som privatpersoner. Men det går mycket bra att använda tidigare och pågående utmaningar i undervisningen.

En komplett beskrivning av pågående och tidigare utmaningar finns på programmets egen plattform Launchpad. Titta runt och inspireras.  Plocka just det din klass är nyfiken på. Eller be eleverna att själva välja en utmaning.

Utförliga lärarhandleningar för att arbeta med utmaningarna i klassrummet finns på engelska. De är anpassade efter det amerikanska skolsystemet. Du hittar dem på the New York Academy of Sciences hemsida, under namnet United Technologies STEM U.

Att göra själva  ansökan är en erfarenhet i sig. Den kan bli en del av undervisningen.

Ungdomarna ska svara kort och kärnfullt på fem frågor i löptext, var och en ungefär en kvarts sida. De ska redovisa sina styrkor och visioner genom konkreta exempel:

  • Beskriv en svårighet du har ställts inför och hur du övervann den.
  • Beskriv ett problem i världen, litet eller stort, och hur du skulle vilja lösa det.

Detta är ett utmärkt tillfälle för en engelsklärare att träna eleverna till en övning inför en anställningsintervju eller ansökan till en utbildning utomlands. Efter övningen kan eleverna använda sitt svar för att söka till programmet, om de vill.

Junior Academy som gymnasiearbete?

Att delta i Junior Academy innebär att eleverna skapar och utför ett forsknings- och innovationsprojekt. De ska inom Junior Academy

  • Formulera sin idé utifrån en bred utmaning,
  • Samla information,
  • Utveckla en lösning på problemet
  • Presentera sin lösning på ett tilltalande och pedagogiskt sätt.

Arbetet, som genomförs med stöd av kompetenta mentorer, är utmärkt som bas för att skriva sitt gymnasiearbete. Om en elev ansöker till Junior Academy i början av sin gymnasietid, får denne stora  erfarenheter och underlag till ett riktigt intressant gymnasiearbete.

Vad behöver vi som skola göra för att en elev ska kunna söka?

Ni behöver egentligen inte göra någonting alls. Men ni har alla chanser att uppmuntra dem. Eleverna ansöker som privatpersoner och arbetet utförs på fritiden..

Varje elev som söker behöver ange en referensperson som får svara på några frågor om eleven. Denna person kan gärna vara en lärare som undervisar eleven. Men även en annan vuxen som känner personen och som kan gå i god för dess uthållighet och förmåga. En förälder kan inte vara referensperson.

Måste referenspersonen vara en lärare i naturvetenskapliga ämnen?

Nej, referenspersonen kan vara vilken vuxen som helst som har insikt i den sökandes intresse för aktuella ämnen, och personens motivation och uthållighet för att ta sig an de utmaningar Junior Academy erbjuder.