Om Junior Academy

Delta i ett vetenskapsprogram och nätverk med likasinnade problemlösare!

Junior Academy är ett internationellt vetenskapsprogram som syftar till att uppmuntra ungas nyfikenhet på naturvetenskap och teknik. Programmet erbjuder unga från 13 till 17 år att på sin fritid prova på att arbeta med innovativa lösningar på verkliga samhällsutmaningar.

Inriktningen är STEM-relaterade områden (STEM = science, technology, engineering, mathemathics). STEM betyder vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik. Intresse för dessa ämnen är ofta det som associeras med ingenjörsyrket, där problemlösning är mycket viktigt.

Så fungerar det

Varje år är ansökan öppen för ungdomar att söka för att gå med i Junior Academy. New York Academy of Sciences (NYAS) väljer ut ungdomar (åldrar 13-17) för att bli en del av Junior Academy, ungdomarna går med i ett dynamiskt globalt nätverk av likasinnade vänner och mentorer. Studenter arbetar tillsammans på Launchpad, akademins unika onlineplattform. Launchpad gör det möjligt för studenter och STEM-proffs att samarbeta virtuellt när de tävlar i projektbaserade utmaningar.

Förutom att tävla i globala utmaningar, utvecklar studenter STEM- och forskningserfarenhet samtidigt som de utvecklar viktiga färdigheter som ledarskap, kommunikation och samarbete.

Junior Academy-studenterna arbetar tillsammans med utmaningar i självvalda internationella team, med upp till 6 medlemmar. Varje team är ihopkopplat med ett STEM-proffs som fungerar som mentor under den 10-veckors långa utmaningsperioden. Mentorerna är alla mycket motiverade STEM-ledare från akademi, industri och forskning.

Junior Academy presenterar utmaningar två gånger per år. Utmaningar pågår från september till december och igen från januari till maj. IVA är också med och bidrar med utmaningar till programmet.

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan IVA och the New York Academy of Sciences (NYAS). IVAs medverkan är möjlig tack vare huvudsponsorn Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Junior Academy Sverige sponsras även av Volvo, AstraZeneca, Chalmers och Clas Ohlson.

Kontaktinformation

Karin Norell Bergendahl
Projektledare
Telefon 076-884 25 58