Vanliga frågor

Bild lyssna.jpg

Kontakta Maja Neiman på IVA om du har en fråga vi inte svarar på här.

På vilket sätt påverkar corona-pandemin arbetet i Junior Academy?

Grunden i Junior Academy påverkas inte. Eftersom det är ett helt virtuellt program där deltagare från hela världen endast träffas på en webbplattform, så är det optimalt i dessa tider när vi ska minska sociala kontakter.

Ansökningsportalen för att söka till Junior Academy öppnar 6 april, som planerat.

Arbetet med utmaningarna våren 2020 pågår som vanlig. Alla lösningar som skickas in kommer granskas av en expertjury och vinnare kommer utses.

MEN, årets stora tillställning i New York är inställd. Vinnarlagen av årets utmaningar kommer få åka till New York vid ett annat tillfälle. Vi vet ännu inte exakt när detta kommer ske.

Även vår årliga träff på IVA i Stockholm den 9 maj 2020 är inställd. Vi vet ännu inte när denna kommer att ske.

Borde jag söka till Junior Academy?

Ta vårt snabba test för att ta reda på om Junior Academy är intressant för dig eller inte.

Nytt för 2020 är att Junior Academy är öppet för alla mellan 13 och 17 (inte 18). Om du fyller 18 år under 2020 kan du tyvärr inte bli antagen.

Hur får jag till en riktigt bra ansökan?

Här kan du läsa lite tips om hur du får till en riktigt bra ansökan. Tipsen kommer ifrån de som utvärderar din ansökan, the New York Academy of Sciences. Du bör:

  • Visa att du är unik
  • Visa att du kan övervinna hinder och svårigheter
  • Visa att du kan jobba i lag
  • Visa att du har tid och vill anstränga dig för utmaningarna i Junior Academy

Kan jag skriva min ansökan på svenska?

Nej. Eftersom hela programmet är på engelska måste du vara tillräckligt bra på engelska för att förstå och bli förstådd. Därför är ansökan på engelska.

När kan jag söka?

Ansökningsportalen är öppen från april till juli varje år. År 2020 är ansökan öppen från 6 april till 17 augusti. Du söker för att bli medlem i Junior Academy. Som medlem kan du vara med i tävlingen och lösa flera utmaningar tills du fyller 18 år.

När får jag reda på om jag kommer in?

När ansökningsportalen stänger utvärderas alla ansökningar. I början av september får du besked om du blivit antagen. Du får meddelande från the New York Academy of Sciences oavsett om du blivit antagen eller inte. Om du blir antagen inbjuds du till nätverket och kan vara med i de utmaningar som startar i oktober.

Hur många blir antagna?

Förra året (2019) sökte ca 4300 ungdomar från mer än 100 länder. Av dessa blev nästan 1200 ungdomar från 85 länder antagna.

Har någon från Sverige varit med förut?

Ja. År 2019 blev 68 ungdomar antagna.

Ska jag skicka med betyg?

Nej. I utvärderingen är det inte intressant vad du har för skolbetyg. Det som behövs är att du är nyfiken, villig att lära, utvecklas, kämpa och samarbeta.

Behöver någon veta att jag söker?

Ja. En vårdnadshavare måste godkänna att du söker. 

I ansökan ska du också ange en referensperson som kan bekräfta vad du berättat om dig själv. Referenspersonen, som inte ska vara din förälder,  kommer även få några ytterligare frågor. Din referens kan vara en lärare i din skola. Men den kan också vara en annan vuxen som känner dig och som du har förtroende för. 

Annars behöver ingen veta. Eftersom programmet är en fritidsaktivitet är det oberoende av din skola.

Kan jag söka tillsammans med en kompis?

Sök gärna samtidigt och stötta varandra när ni skriver ansökan. Men ni utvärderas individuellt. Det kan hända att bara en av er blir antagen. Ett viktigt syfte med programmet är just att du ska lära känna nya ungdomar från hela världen.

Vad betyder STEM, som nämns i ansökan?

STEM står för Science, Technology, Engineering, Math. Det betyder vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik. Intresse för dessa ämnen är ofta det som associeras med ingenjörsyrket, där problemlösning är mycket viktigt.

Är det bara intresse för naturvetenskapliga ämnen som räknas?

Nej inte alls. Färdigheter inom exempelvis ledarskap, samarbete, språk, design, retorik och att skriva bra texter är mycket viktiga för att lyckas bra i utmaningstävlingen. Ett drömlag inom Junior Academy samlar ungdomar med olika förmågor som stärker varandra.

Med ”intresse för naturvetenskap” menas även nyfikenhet om hur universum och människan fungerar. Just nyfikenhet är en av de allra viktigaste drivkrafterna i programmet. Intresse för naturvetenskap är, precis som ingenjörsyrket, långt mycket mer än NO-ämnena.

Måste min lärarreferens vara en lärare i naturvetenskapliga ämnen?

Nej, referenspersonen kan vara vilken vuxen som helst som känner till dina intressen, och som kan bekräfta din motivation och uthållighet.

PROGRAMMET OCH TÄVLINGEN

Se en film från tidigare deltagare i Junior Academy här.

Vad gör man i Junior Academy?

Junior Academy är både en community och en tävling. Inom Junior Academy har du alltid tillgång till intressanta diskussioner och ett nätverk av engagerade ungdomar, mentorer och ämnesexperter. Du får chans att fråga om sånt du alltid undrat över.  Eller intervjua någon om hur de fick det jobb de har.

Det finns också en uppsjö intressanta utbildningar, mestadels på nätet. Dessa är bara till för er inom Junior Academy.

Kärnan i Junior Academy är en tävling. Två gånger om året presenteras ett antal utmaningar. I utmaningen ska du och ditt lag på 60 dagar lösa ett aktuellt problem från verkligheten. Utmaningarna kan handla om så olika ämnen som klimatet, rymdfart, hälsa, mat, energi och mycket mer. Genom utmaningarna utvecklar du nya förmågor och samarbetar med andra.

När släpps nya utmaningar?

Två gånger om året, i oktober och februari.

Hur många utmaningar går samtidigt?

Det går minst två utmaningar samtidigt, ibland tre.

Vad gör jag om ingen utmaning är intressant för mig?

Det är inget krav att du måste vara med i en utmaning. Du kan avstå en period. Däremot bör du ha gjort minst en utmaning under ditt första år i Junior Academy, för att visa att du är en aktiv medlem.

Hur utformas lagen som tävlar?

De ungdomar som deltar skapar själva sina lag. Genom diskussionsforum kan du hitta andra med liknande intressen som vill bilda ett lag med dig. Eller så kan du ansöka om att gå med i ett redan bildat lag. Det går också bra att lösa utmaningen själv. Men det är inget vi rekommenderar. Det är oftast en tillgång att vara fler personer, helst med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper.

Vad får jag för hjälp?

Varje lag får tillgång till en mentor. Mentorn stöttar laget i samarbete, ledarskap, projektledning och vetenskaplig metod. Mentorn hjälper ett eller två lag i taget.

Dessutom finns en panel av ämnesexperter. Experterna kan svara på frågor inom just sitt område. Innan utmaningsperioden inbjudes alla deltagare till en bootcamp. Detta är ett specialbyggt webbaserat träningsprogram där du själv kan välja vad du behöver öva på. Genom bootcampen utvecklar du de förmågor som behövs till utmaningen.

Hur lång tid har vi på oss?

Utmaningsperioden är 60-70 dagar och annonseras samtidigt som utmaningen släpps. Då ska ni formulera er idé, samla bakgrundsinformation, ta fram ett lösningsförslag, ibland bygga en prototyp och testa den samt sammanställa er lösning i en presentation. Presentationen kan bestå av text, bild eller film.

Vad kan man vinna?

Att delta i utmaningarna ger dig lärdomar för livet och du får möjlighet att hjälpa till och lösa några av mänsklighetens stora problem. Men det finns även ett pris för bästa lösning.

Alla lösningsförslag utvärderas av en expertpanel. Det lag som presenterar den bästa lösningen vinner utmaningen. Alla deltagare i det vinnande laget bjuds på en resa till New York. Där får de får träffa varandra och sin mentor IRL för första gången.

Under tre dagar i New York får laget presentera sin lösning för andra ungdomar, mentorer, företagsledare och beslutsfattare. Dagarna innehåller också aktiviteter och studiebesök. Alla kostnader för resan betalas av oss, oavsett var i världen du bor.

OBS! Sommaren 2020 är resan till New York inställd på grund av coronaviruset.Utmaningsvinnare under hösten 2019 eller våren 2020 kommer få åka till New York vid annat tillfälle.

Vissa utmaningar har även ett så kallat cash prize eller kontantpris. Om ett företag som sponsrar Junior Academy vill öka intresset för en viss utmaning, kan de lägga till ett kontantpris. Då får det vinnande laget, förutom resan till New York, även dela på detta pris. Oftast har dock utmaningarna inget kontantpris.