Naturvetenskap och teknik för alla

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA riktar sig till förskolan till årskurs nio. NTA har idag 146 medlemmar varav 118 är kommuner. 
nta-2.jpg

Mellan 1997 och 2013 drev Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), tillsammans med kommuner och fristående skolor, utvecklingen och spridningen av NTA.

Sedan 2013 har den nya organisationen NTA Skolutveckling helhetsansvaret för NTA-programmet, men KVA och IVA fortsätter sitt engagemang genom att vara representerade i föreningens styrelse samt genom det Vetenskapliga råd som de utser ledamöter till.

Den digitala utvecklingen har gått framåt sedan starten av NTA och därför pågår nu ett nytt projekt för att se över möjligheterna till en digitalisering av NTA-programmet – NTA digital.