Naturvetenskap och teknik för alla

nta-2.jpg

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA riktar sig till förskolan till årskurs nio. NTA har idag 146 medlemmar varav 118 är kommuner. 

Mellan 1997 och 2013 drev Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), tillsammans med kommuner och fristående skolor, utvecklingen och spridningen av NTA.

Sedan 2013 har den nya organisationen NTA Skolutveckling helhetsansvaret för NTA-programmet, men KVA och IVA fortsätter sitt engagemang genom att vara representerade i föreningens styrelse samt genom det Vetenskapliga råd som de utser ledamöter till.

Den digitala utvecklingen har gått framåt sedan starten av NTA och därför pågår nu ett nytt projekt för att se över möjligheterna till en digitalisering av NTA-programmet – NTA digital.

Filtrera
 • Remissvar
 • Debattartiklar
 • Rapporter
 • Publikationer
 • IVA Aktuellt
 • Pressmeddelanden
 • Ekonomi
 • Utbildning
 • Forskning
 • Energi
 • Infrastruktur
 • IT
 • Innovation
 • Entreprenörskap
 • Välfärd
 • Hållbarhet
 • Företagande
 • Ledarskap
 • Samhällsbyggnad
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Relaterade nyheter

Tisdag 30 maj 2017

Almedalen 2017

Utbildning - Forskning - Energi - IT - Innovation - Entreprenörskap - Hållbarhet - Samhällsbyggnad

Tisdag 18 april 2017

Hållbar vårproposition enligt IVA

Utbildning - Forskning - Energi - Innovation - Entreprenörskap - Hållbarhet - Ett energieffektivt samhälle - Tekniksprånget - Agenda för forskning - Resurseffektiva affärsmodeller - Attraktionskraft för hållbar tillväxt - Företagande - Vägval el - Framtidens goda stad - Innovation i Skogsnäringen - Samhällsbyggnad - Jobbsprånget - Smart industri

Måndag 20 mars 2017

Foto: Tomas Bergman/Luleå tekniska universitet, Karlstad universitet, Joachim Brink/Högskolan i Halmstad

Fyra lärosäten, fyra roller?

Rapporter - Utbildning - Forskning - Utsiktsplats forskning

Foto: Tomas Bergman/Luleå tekniska universitet, Karlstad universitet, Joachim Brink/Högskolan i Halmstad