Prins Daniels Fellowship

prinsdaniel-16-alt2-1200px.jpg

Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram ska inspirera unga människor till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer. Genom att presentera förebilder och att i dialog möta gymnasieelever och universitets- och högskolestudenter är målsättningen att långsiktigt bidra till en kultur som främjar entreprenörskap. 

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet lanserades i januari 2013 och förhoppningen är att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande. 

 

Mentorprogram för unga entreprenörer

Mentorskapsprogrammet syftar till att stötta unga entreprenörer att utveckla sina företag genom att aktivera medlemmar av projektets Expertråd som mentorer. 

Det är nu öppet för anmälan till nästa omgång av mentorsprogrammet inom Prins Daniels Fellowship. Sista dag för anmälan är den 19 maj. 

 

Anmälan  Om Mentorprogrammet 

 

Inspiratörer från näringslivet

Projektet har samlat en grupp utvalda entreprenörer och företagsledare som deltar i projektet som inspiratörer. Dessa personer bidrar till projektet genom att medverka vid besök på skolor och universitet, som mentorer i projektets mentorskapsprogram och i andra aktiviteter som projektet ordnar med syfte att stimulera unga entreprenörer.


Läs om inspiratörerna 

 

Besök på gymnasieskolor och universitet/ högskolor runtom i landet

Syftet med skolbesöken är att i dialog med elever och studenter presentera förebilder och inspirera till entreprenörskap och företagande. Vid besöken medverkar Prins Daniel, 2-3 medlemmar ur projektets Expertråd, lokala entreprenörer och lokala intresseorganisationer. Besöken består dels av modererade diskussioner och frågestunder med Prins Daniel, experter och lokala entreprenörer i aulaformat samt rundabordssamtal i mindre grupper av elever. Planeringen av varje besök sker i samråd med de medverkande skolorna/universiteten och lokala organisationer som stöttar nyföretagande bland unga. Årligen genomförs 6-8 besök.

Projektets vision

Att fler unga människor ser entreprenörskap som ett alternativ.

Att alla unga människor som vill bli entreprenörer vågar ta steget.

Organisation

Projektets styrgrupp består av Marcus Wallenberg (ordf.), Prins Daniel (hedersordf.), Hovmarskalk Karolin A. JohanssonCarl BennetJohan Skarborg och Johan Weigelt (IVA).

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien driver projektet i samverkan med Prins Daniel med stöd från Ingvar Kamprad, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Skribent: Anna Lindberg

Filtrera
  • Pressmeddelanden
  • Entreprenörskap
  • Företagande
  • Ledarskap
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017

Relaterade nyheter