Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

1928 Diagnostics

En intelligent moln-plattform för effektiv kontroll och bekämpning av antibiotika-resistens lokalt-nationellt-globalt

1928 Diagnostics har utvecklat en moln-plattform för sjukhuslaboratorier och smittskyddsmyndigheter i hela världen som möjliggör användning av DNA- sekvensering av antibiotika-resistenta bakterier för infektionskontroll och diagnostik samt delning av data. Målet är att spara liv, resurser och behålla kraften hos antibiotika.

Läs mer om forskningsprojektet