Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

An evidence based learning software

An evidence based learning software adaptable to individual differences in cognition and personality, integrated with a formative and visualized feedback system.

Projektet implementerar en evidensbaserad inlärningsmetod, kallad testbaserat lärande, integrerad i en adaptiv web-baserad plattform. Studenters kognitiva förutsättningar och personlighet extraheras från plattformen via principer för maskininlärning, individualiserade inlärningskurvor genereras och används för att optimera inlärningen. Plattformen ger visuell feedback om studenternas inlärning i relation till deras inlärningskurva och i vilken utsträckning de kommer glömma om de inte repeterar inlärd information.

 

Läs mer om forskningsprojektet