Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

BasedOn

Studier visar att en stor del av beslutsfattarnas ansträngningar aldrig kommer till nytta. Vi lägger ned mycket tid att leta fram information och detta riskerar bli ännu mer när data blir Big Data.

BasedOn är en intelligent plattform som hjälper organisationer och företag att digitalisera ledningsarbetet och uppföljning, organisera beslutdokumentation, sortera inkommande data, bygga strukturer, automatisera rutiner, påminna och rekommendera.