Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

Construction Factory

Anläggningsbranschens produktivitet har inte utvecklats i takt med övrig industri, pga av dålig samordning av produktionsresurser.

Projektets vision är att gå från dagens fokus på enskilda arbetsmaskiner och istället se hela arbetsplatsen som en uppkopplad, samordnad och optimerad process, en anläggningsfabrik. Detta uppnås genom nyskapande användning av system-av-system-principer, samt idéer från Industri 4.0 och Lean.